Afbeelding
Google Maps

Ten onrechte uitgegaan van weidevogelgebied

Politiek 1.327 keer gelezen

Simonshaven - Een deel van de bewoners die bezwaar hebben gemaakt tegen de ontwikkelingen op Ring 18a in het dorp, hebben zich beroepen op de aanwezigheid van het weidevogelgebied.

Uit beantwoording van schriftelijke vragen van GroenLinks, CDA en VOOR Nissewaard, blijkt dat het weidevogelgebied ten noorden van de Molendijk en de Garsdijk ligt. Daar bevinden zich ook enkele percelen met de bestemming Agrarisch met waarden - Weidevogelgebied. Blijkbaar is deze bestemming op alle agrarische percelen binnen het plangebied van het bestemmingsplan Simonshaven gelegd. Dat is dan echter voor de agrarische percelen ten zuiden van de Molendijk en de Garsdijk ten onrechte gebeurd, zo stelt het college, die verwijst naar een bericht van de provincie.

Planschade
Bewoners die aan de rand van het plangebied een woning hebben gekocht op basis van de bovengenoemde informatie, kunnen planschade indienen als zij van mening zijn dat de uitvoering van de bouwplannen schade lijden.

Aangepast ontwerp
Het plan geeft de indruk dat de woningen bedoeld zijn voor bewoners van Simonshaven om zo de doorstroming te bevorderen. De fracties willen dan ook weten of er aan de bewoners gevraagd is welke segmenten ze missen in de kern. Het college geeft aan dat naar aanleiding van de eerste avonden het plan is aangepast door reacties vanuit de bewoners. Er zijn meer seniorenwoningen, kleinere rijwoningen en goedkopere koopwoningen toegevoegd en het plan is teruggebracht van 50 naar 44 woningen. ‘Een deel van de inwoners van Simonshaven ziet echter liever geen of een kleinere ontwikkeling op deze locatie. Het toevoegen van minder woningen met daarbij dezelfde verhouding aan betaalbare woningen is niet haalbaar. Vanuit het college is de afweging gemaakt dat de opgaven voor (betaalbare) woningbouw, doorstroming en verbeteren van het aanzicht vanaf de kop van Simonshaven met het saneren van de loodsen van belang is voor deze locatie en Simonshaven.’ Sociale huurwoningen zijn niet mogelijk omdat daarmee de financiële haalbaarheid van het plan onder druk staat. Om het plan haalbaar te maken met sociale woningen zouden er meer woningen moeten worden toegevoegd.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie