De locatie van de twee windmolens is aangegeven met groene stippen
De locatie van de twee windmolens is aangegeven met groene stippen

Twee grootste windmolens ter wereld op Noordzeeboulevard

Algemeen 1.424 keer gelezen

Oostvoorne - Pure Energy uit Enschede en Voorne-Putten Energie (VPE) hopen rond 2026 te kunnen starten met de bouw van twee windmolens op de Noordzeeboulevard. De molens worden geplaatst in het verlengde van de 14 windmolens van park Slufterdam en ten westen van het Oostvoornse Meer. Afhankelijk van welk type wordt gekozen, zal de tiphoogte tussen de 224,5 en 280 meter zijn. Wordt het 280 meter, dan zijn de twee molens straks de grootste van de wereld.

Maar niet voor lang. In de rest van Nederland zijn er ontwikkelingen gaande voor molens met dezelfde hoogte en in China en Amerika zelfs voor molens met een tiphoogte van 300 tot 400 meter. De energie die op de Noordzeeboulevard wordt opgewekt is naar verwachting 30.000 MWh per windmolen per jaar. Ze voorzien daarmee in 20% van de energiebehoefte van Voorne aan Zee. Ter vergelijking: de 14 windmolens op de Slufterdam, bouwjaar 2018, met een tiphoogte van 149 meter wekken per stuk 12.900 MWh op. 

Kwestie van lange adem
Voor de bouw van start kan gaan, moet er nog een intensief traject van vergunningverlening worden doorlopen. Felix Olthuis, voorzitter van VPE: ‘Inwoners krijgen de kans zienswijzen indienen naar aanleiding van de vergunningsaanvragen en het is niet ondenkbaar dat er ook inwoners zijn die naar de Raad van State gaan. Steeds vaker worden procedures tot in de Raad van State uitgevochten en er is daar een grote werkdruk en vertraging ontstaan. Windprojecten zijn altijd lastig. Toch gaan we de uitdaging aan. Langzamerhand is er wel het besef dat we niet anders kunnen om onze problemen met de energievoorziening op te lossen. Ook natuurverenigingen zijn zich hiervan bewust. Maar het blijft een kwestie van lange adem. Natuurlijk zijn we niet blij als natuurverenigingen bezwaar maken, maar we snappen ook wel dat er andere belangen spelen en willen proberen met elkaar zo goed mogelijke oplossingen te vinden. In een klankbordgroep praten we met omwonenden, ondernemers, natuur- en maatschappelijke organisaties uitgebreid over geluid, ecologie, externe veiligheid en lokaal eigendom. Ook zijn hier de gemeente en deskundigen bij. ‘

Windmolens steeds hoger
‘Dat windmolens steeds hoger worden heeft te maken met efficiëntie’, vervolgt Felix Olthuis. ‘Met grotere windmolens kan er relatief meer energie worden opgewekt doordat er op hoogte meer en hardere wind waait en de grotere wieken meer wind opvangen. Grof gesteld geldt de regel dat als de wieken van een windmolen twee keer zo groot zijn, de opbrengst (in kWh) vier keer zo hoog is. Het is nodig om efficiënter te werken want helaas is het nog steeds zo dat het goedkoper is energie op te wekken door middel van fossiele brandstoffen. Dat het toch lukt om windprojecten van de grond te tillen, komt door de subsidiëring in de vorm van een minimale garantieprijs voor de opgewekte energie. We hopen echter door de efficiëntiegraad nog verder te verbeteren op korte termijn helemaal geen subsidie meer nodig te hebben. Ik wil ook nog graag kwijt dat het niet zo is dat hoe hoger windmolens zijn, hoe meer hinder er is voor de omwonenden. De overheid hanteert namelijk altijd dezelfde regels voor het maximale geluid en slagschaduw die er voor de omwonenden mag zijn. Een goede ontwikkeling is het dat windmolens door de voortschrijdende techniek steeds minder geluid maken en het is positief dat op onze locatie de dichtstbijzijnde woningen zich op de - ruime - afstand van drie kilometer afstand bevinden.’
Compensatie voor omgeving
Pure Energie wil iets terugdoen voor de directe omgeving. Linda Kempers, plantontwikkelaar: ‘Voor elke opgewekte MWh storten wij 1 euro in een Omgevingsfonds. Dat betekent dat er jaarlijks ongeveer 60.000 euro voor de omgeving beschikbaar komt.’ Waaraan het bedrag wordt besteed? ‘Dat wordt door de omgeving zelf bepaald. Het kan bijvoorbeeld gaan om de ondersteuning van natuur en recreatie of om projecten die een vliegwiel zijn voor andere duurzame projecten. Voorbeelden zijn zonnepanelen voor de scouting, of ondersteuning van recreatieondernemers.’

Deelname inwoners in het project
Inwoners kunnen zich bij VPE inschrijven op obligaties voor de financiering van het project. Felix Olthuis: ‘Wij zijn een coöperatie, en dat betekent dat iedereen die een obligatie koopt mede-eigenaar wordt en een gelijkwaardige stem heeft bij het bepalen van de koers van de coöperatie. Hoe meer mensen meedoen, hoe minder geld wij bij de bank behoeven te lenen en dat zou gezien de hoge rentestand gunstig zijn voor het project en de deelnemers.’ Meer informatie gewenst? Kijk op Voorneputtenenergie.nl.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Het laatste nieuws