De gestelde vragen gaan over de bedrijfsvoering. Voor de vrijwilligers is er niets dan lof.
De gestelde vragen gaan over de bedrijfsvoering. Voor de vrijwilligers is er niets dan lof. Foto: Pixabay.com

Kwestie Voedselbank zorgt voor verdeling in raad

Politiek 395 keer gelezen

Spijkenisse - Als het niet zo’n treurig onderwerp was, zou je kunnen lachen om de gang van zaken, maar dat is nu niet aan de orde.

Tijdens de laatste raadsvergadering gaf Anita Verweij (Lijst Verweij) aan dat zij en Henny Houps van Belang van Nissewaard de antwoorden op de door hun gestelde vragen  over de Voedselbank wilden bespreken tijdens de vergadering van de commissie Sociaal Domein. De coalitiepartijen en GroenLinks vonden dat niet nodig. Vreemd genoeg vroeg PvdA raadslid Astrid v.d. Bend tijdens de rondvraag aan de wethouder hoe de contacten met de voedselbank verlopen waren. Het leek een vooropgezette vraag omdat wethouder Stengs zo kon melden dat er contact geweest is met het bestuur van de Voedselbank en dat men daar geschrokken is van de reacties.  Hoewel de gemeente een subsidieverhouding heeft met de Voedselbank m.b.t. de huisvesting en de vragen over de bedrijfsvoering gaan, is de gemeente er wel bij betrokken omdat ze er moet zijn voor haar inwoners. Zowel voor de vrijwilligers die er werken als voor de cliënten, die er gebruik van maken. 

De Voedselbank heeft de gemeenteraad uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de locatie en te zien hoe e.e.a. geregeld is. De wethouder adviseert om de handreiking aan te nemen omdat er zo hopelijk een beter inzicht komt over de bedrijfsvoering.’ Vragen gaan over regels, maar regels moeten ook op een bepaalde manier uitgevoerd worden.’

Henny Houps (Belang van Nissewaard) en Anita Verweij (Lijst Verweij) spraken hun verbazing uit over het feit dat hun verzoek werd afgewezen, maar er nu wel een antwoord werd gegeven op vragen van de PvdA. Een week na de raadsvergadering is de verbazing nog altijd niet verdwenen. Zeker nu ook gesteld wordt dat de vrijwilligers er slecht van slapen. ‘Wij hebben duidelijk aangegeven dat de klachten uitsluitend betrekking hebben op het bestuur en in geen geval op de vele vrijwilligers, die zich iedere week weer met hart en ziel inzetten voor de Voedselbank. Zonder inzet van vrijwilligers kan immers geen enkel stichting of organisatie bestaan.’

Na het stellen van de schriftelijke vragen ontstond er commotie doordat niet alleen de lokale maar ook de landelijke pers het onderwerp oppakte. Honderden reacties van cliënten volgden, maar ook het beleid van de voedselbanken in de rest van Nederland kwam ter sprake. Zowel positief als negatief.

Omdat volgens de vragenstellers de problemen die zijn onder de aandacht wilden brengen ontkend worden en er geen serieus onderzoek door de gemeente is ingesteld, wilden zij gezien de ernst van de situatie de kwestie in de commissie bespreken. ‘Het is voor ons volkomen onbegrijpelijk dat de coalitie voorbij gaat aan het leed van talloze inwoners. Waarom weigeren ze hierover in gesprek te gaan’?’ Cliënten en ex-cliënten van de Voedselbank hebben met verbijstering, onmacht en verdriet gereageerd. Ze voelen zich niet serieus genomen en genegeerd door de fracties, waarop zij hun stem hadden uitgebracht.

‘Als raadsleden hebben wij een morele- en zorgplicht ten aanzien van onze inwoners en we mogen misstanden waaraan zij bloot staan nimmer tolereren. We zullen dan ook niet toestaan dat het een doofpot affaire wordt en zullen met de gedupeerden en ex-vrijwilligers van de Voedselbank de kwestie onder de aandacht blijven brengen en monitoren’, zo geven de beide fractievoorzitters aan.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Het laatste nieuws