Wie arm is, is blij met een pakket van de voedselbank en durft niet te klagen.
Wie arm is, is blij met een pakket van de voedselbank en durft niet te klagen. Foto: Pixabay.com

Klachten over bejegening bij Voedselbank roepen raadsvragen op

Politiek 767 keer gelezen

Nissewaard - Inwoners die op of onder de armoedegrens leven, kunnen een beroep doen op de Voedselbank. Als zij voldoen aan de eisen die er gesteld worden, dan kunnen zij wekelijks een voedselpakket ophalen.

Wie in aanmerking komt voor een pakket, is blij met deze aanvulling en wil of durft niet te klagen uit angst het pakket kwijt te raken. Desondanks zijn er cliënten die hun ongenoegen over de gang van zaken geuit hebben bij Henny Houps (Belang van Nissewaard) en Anita Verweij (Lijst Verweij). Beide raadsleden hebben bij de portefeuillehouder aan de bel getrokken en schriftelijke vragen gesteld.

‘Laten we allereerst benadrukken dat we de voedselbank een noodzakelijke en goede organisatie vinden en bewondering hebben voor de inzet van de vele vrijwilligers. Ook willen we de donaties niet in gevaar brengen, want enkel door middel van donaties kan de voedselbank de pakketten uitgeven’, geven de beide fractievoorzitters aan, die naast hun raadswerk dagelijks bezig zijn met hulp aan mensen die hulp nodig hebben, maar vaak door allerlei regelgeving buiten de boot vallen of niet weten hoe ze hulp moeten regelen. Ze worden al geruime tijd geconfronteerd met klachten, met name over de bejegening van de cliënten en vinden dat er nu ook wel eens naar die klachten geluisterd mag worden. ‘De mensen durven niet te klagen uit angst dat ze gekort worden. Dat gebeurt nu al als mensen zich niet tijdig afmelden door onvoorziene omstandigheden. Ze krijgen dan gedurende één tot drie weken te maken met een halvering van hun voedselpakket. Melden ze zich wel af, dan krijgen ze geen bevestiging waardoor er gevreesd wordt dat als de afmelding niet bij de juiste persoon terecht komt ze ook strafmaatregelen krijgen.’ 

Anita Verweij, die zelf met klanten de voedselbank bezocht en onderzoek deed bevestigt dit: ‘Een jongeman, die ik als klant van de dierenvoedselbank ken, vertelde dat, nadat hij zich niet tijdig had kunnen afmelden, drie weken een half voedselpakket ontving. Hij vond dat niet erg, want hij was gewend honger te hebben en zei letterlijk: wie arm is wordt gestraft. Dit raakte ons diep en dit is helaas maar één van de voorbeelden.’

Waar cliënten ook tegen aan lopen is dat ze, ondanks fysieke of psychische klachten, geen begeleiding mee mogen nemen naar binnen als ze het pakket ophalen. ‘Zelfs kleine kinderen moeten buiten wachten.’ En met betrekking tot het wachten willen de raadsfracties ook opheldering. ‘De mensen moeten buiten in de rij wachten tot ze naar binnen mogen om hun pakket op te halen. Er is geen enkele beschutting.’ Houps en Verweij zouden graag zien dat de gemeente kijkt of daar verandering in gebracht kan worden.  Het is de fractievoorzitters bekend dat de huur van het pand op de Oudoostbroeksedijk is opgezegd. Mogelijk verhuist de voedselbank binnenkort naar bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering. Een locatie die niet voor iedereen makkelijk bereikbaar is. ‘Wij vragen ons af of daar wel rekening mee gehouden is. Er zijn geen trottoirs of zebrapaden, dus met een scootmobiel of rollator voel je je niet veilig. Er rijdt wel een bus aan de buitenzijde van het bedrijventerrein, maar de cliënten van de voedselbank hebben veelal niet het geld om gebruik te maken van het OV.’

De voedselbank is een project van Vrede voor de Stad en kent een klachtenregeling, maar daar durven de cliënten hun klachten niet kenbaar te maken. Voor de raadsleden reden om aan het college te vragen of er een mogelijkheid is, gezien het hoge bedrag dat er aan gemeentelijke subsidie wordt verstrekt, om binnen de gemeente een onafhankelijk vertrouwenspersoon aan te stellen. ‘De armeren in de samenleving verdienen ondersteuning, maar ook medemenselijkheid.’ 

Voor mensen die buiten de boot vallen en niet in aanmerking komen voor een pakket van de Voedselbank, bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de Stichting Samen voor Elkaar van Henny Houps. ‘Ik heb kortgeleden een aantal boodschappenkaarten ontvangen en ik zal zorgen dat ze bij die mensen terecht komen die ze hard nodig hebben.’

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Het laatste nieuws