Afbeelding
Foto: Foto-Ok.nl

Shared space maakt Eikenlaan niet veiliger

Politiek 1.383 keer gelezen

Spijkenisse - Afgelopen vrijdag vond er een koffie-ochtend plaats bij wijkcentrum Groenewoud. Het onderwerp van deze bijeenkomst was de shared space op de Eikenlaan, naar aanleiding van een eerdere koffie-ochtend waarop bewoners hun ongenoegen hadden geuit over de inrichting van de shared space en de snelheid op de Eikenlaan.

Tijdens deze bijeenkomst waren ook veel raadspartijen vertegenwoordigd en zij kregen van omwonenden en direct betrokkenen (ouders van kinderen die op één van de scholen in MFC De Sleutel zitten) te horen dat die de Eikenlaan als zeer onveilig ervaren door het ontbreken van duidelijke verkeersregels. Direct omwonenden stellen tevens dat de Eikenlaan een racebaan is, waardoor met name oudere bewoners de weg niet meer durven over te steken.

Voor VOOR Nissewaard reden om een aantal vragen aan het college te stellen om duidelijkheid te krijgen. In 2019 zijn er ruim 600 handtekeningen opgehaald van omwonenden die tegen de aanleg van de shared space waren, maar toch is de shared space uitgevoerd. VOOR Nissewaard wil dan ook graag weten wat er gedaan is met de opgehaalde handtekeningen en op welke manier omwonenden en partijen in het MFC zijn betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van de shared space. 

In een publicatie van het CROW over de toepassing van een shared space staat beschreven dat een shared space alleen kan worden toegepast als ‘het gaat om een gebied, een weg of een straat die niet primair dient voor de afwikkeling van verkeer’. VOOR Nissewaard wil weten hoe dit advies gezien wordt in relatie tot de Eikenlaan die toch als ontsluitingsweg/doorgaande weg gezien kan worden. Tevens wil de fractie weten of deze shared space als een pilot is bedoeld en zo ja, tot wanneer deze pilot dan loopt.

Tijdens de bijeenkomst hebben blijkbaar de verkeersdeskundige en de BOA’s aangegeven niet gelukkig te zijn met de huidige locatie van de shared space. VOOR Nissewaard wil weten of het college deze mening deelt en wat het gaat doen om ontevreden en zich onveilig voelende bewoners en direct betrokkenen tegemoet te komen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Het laatste nieuws