Afbeelding
Foto: pixabay.com

Jong Nissewaard wil mogelijkheid referendum realiseren

Politiek 475 keer gelezen

Nissewaard - De mogelijkheid voor inwoners en raadsleden om raadgevende en raadplegende referenda uit te schrijven. Dat is wat Jong Nissewaard wil. Hier dienen zij op woensdag 28 juni tijdens de raadsvergadering een initiatiefvoorstel voor in. Als het aangenomen wordt, sluit de gemeente Nissewaard zich aan bij ongeveer een derde van de gemeenten in Nederland die al een dergelijke verordening hebben.

Een grote groep mensen voelt zich slecht of niet vertegenwoordigd door de politiek. Dat leidt tot een gebrek aan vertrouwen en lage opkomsten bij verkiezingen. In 2018 concludeerde de commissie Remkes al dat het creëren van meer direct zeggenschap een mogelijkheid is om de democratie te versterken.  ’We moeten als overheid inzien dat we niet altijd de waarheid in pacht hebben’,  aldus fractievoorzitter Vincent Korbee. Volgens Jong Nissewaard mag op lokaal niveau best staatsrechtelijke vernieuwing plaatsvinden.

‘Inwoners kunnen inspreken bij een commissie/raad en contact opnemen met raadsleden, maar dat gaat vaak om individuele zaken. Met de mogelijkheid van een raadgevend of raadplegend referendum bevorderen we de sterkte van onze lokale democratie, omdat inwoners dan ook collectief en direct invloed kunnen uitoefenen op raadsbesluiten.’

Raadplegende referenda kunnen bijdragen aan het doorhakken van knopen op grote thema’s. ‘Denk hier bijvoorbeeld aan het dossier Brielse Maasdijk’, geeft Korbee als voorbeeld. ‘In dit geval had een raadplegend referendum nuttig geweest, omdat de mening van de inwoners grootschalig gepeild had kunnen worden. Op zijn beurt had dit een steviger mandaat gegeven om bepaalde keuzes te maken.’

Voor het voorstel hoopt Jong Nissewaard een grote meerderheid te halen. Transparantie, vertrouwen, participatie en draagvlak zijn belangrijke waarden die volgens de partij met dit voorstel uitgedragen worden. De komende tijd zal er intensief gesproken worden over dit plan met de coalitie en oppositie. Korbee hoopt tevens, samen met zijn partij, op veel steun vanuit inwoners en roept hen ook op om input te leveren.

‘Ik verwacht overigens wel tegenargumenten’, zegt hij. Een van de mogelijke argumenten is dat referenda vertragend kunnen werken. Zelf ziet hij dat niet als een gevaar. ‘In zeven jaar tijd zijn er in het hele land maar 24 lokale referenda geweest. Zo vaak worden ze dus niet uitgeroepen, maar als dat wel gebeurt gaat het om herindelingskwesties of grote beslissingen die effect hebben op de leefomgeving, zoals een AZC of windmolens.’ En wat de kosten betreft, als het gecombineerd wordt met reguliere verkiezingen dan hoeft een referendum niet duur te zijn.

Het laatste nieuws