Heijdacker zet zich in voor snelle aanwezigheid van ambulances bij spoedgevallen.
Heijdacker zet zich in voor snelle aanwezigheid van ambulances bij spoedgevallen. Foto: PvdA

Raad wil behoud monitoring aanrijtijden ambulances

Politiek 416 keer gelezen

Nissewaard - Op 25 januari jl. werd tijdens de raadsvergadering de motie “Behoud 15 minutennorm aanrijtijden van ambulances bij de AR-R” aangenomen.

Willem Heijdacker pleitte namens de fractie van de PvdA Nissewaard hierin voor het behoud van deze norm en voor het zichtbaar blijven van de aanrijtijden via de website Rijnmond Veilig. ‘Goede zorg moet bereikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen, of je nu in de stad of in een dorp woont’, aldus Heijdacker.

Afschaffing norm?
‘De rijksoverheid heeft bepaald dat ambulances bij acute spoedritten binnen 45 minuten aanwezig moeten zijn op een spoedeisende hulppost. Daar gelinieerd is de 15 minutennorm voor ambulances. Ook die norm is vastgesteld door de overheid’, hield Heijdacker zijn mederaadsleden voor. ‘Het kan dus niet zo zijn dat de AR-R (de ambulancedienst Rotterdam-Rijnmond, red.) zelf besluit om de norm af te schaffen.’ De aanrijtijden zijn al langer onderwerp van gesprek, omdat ambulances niet altijd binnen de 15 minuten ter plekke zijn. Om die norm te kunnen halen, zijn er 20 extra standplaatsen nodig en 40 extra ambulances.

Registratie
Kort geleden is er ook een standplaats in Nissewaard geopend en de raad wil graag weten of die standplaats de aanrijtijden in onze regio verbetert. Registratie van de spoedritten op het dashboard is dan ook gewenst. Die registratie is nu echter gestopt, althans de gegevens worden niet meer openbaar gemaakt.

Themabijeenkomst
Na een lange discussie over wat nu precies de normen zijn en of deze nu wel of niet afgeschaft gaan worden, werd besloten dat de gemeente een brief gaat sturen naar het bestuur van de Veiligheidsregio om haar zorgen te uiten over de aanrijtijden en de registratie maar ook om de directeuren van zowel de Veiligheidsregio als de AR-R uit te nodigen voor een themabijeenkomst. Op die bijeenkomst kan de gemeenteraad geïnformeerd worden over hoe de norm is ontstaan en kunnen alle zorgen besproken worden. De norm is één onderdeel van vele die bepalend zijn voor de spoedeisende zorg. En inmiddels hebben ambulances zoveel hulpmiddelen aan boord, dat ze kleine ziekenhuizen op wielen zijn geworden.

Kijk voor het laatste politieke nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl