Bewoners van Simonshaven willen graag dat de snelheid in het dorp naar de 30 km gaat.
Bewoners van Simonshaven willen graag dat de snelheid in het dorp naar de 30 km gaat. Foto: Nissewaard Lokaal

Simonshaven krijgt een 30 km zone

Politiek 453 keer gelezen

Simonshaven - Al jaren klagen bewoners van Simonshaven over het verkeer dat door hun dorp rijdt. Nu er plannen zijn om woningen te bouwen, lijkt het erop dat er maatregelen genomen worden.

Nissewaard Lokaal heeft het college vragen gesteld over de koppeling van het verkeersprobleem en een nieuwbouwproject, waarvan de realisatie nog niet zeker is.

In februari 2022 is er een informatieavond geweest, waarop een aantal scenario’s gepresenteerd zijn om de verkeersveiligheid in Simonshaven te verbeteren. Uit de reacties blijkt volgens de gemeente dat de huidige situatie met instelling van een 30 km zone en extra snelheid remmende maatregelen op het meeste draagvlak kan rekenen. 

Vervolgens is er een klankbordgroep gevormd met inwoners en verkeerskundigen van de gemeente. Zij hebben in een workshop gezamenlijk de wensen en mogelijkheden verder uitgewerkt. Tijdens de informatieavonden met inwoners en workshop met de klankbordgroep is gesproken over de wens voor een GOW-30 (gebiedsontsluitingsweg 30km) op de doorgaande route Molendijk-Garsdijk-Ring. Echter, zo stelt de gemeente, vanwege het ontbreken van landelijke richtlijnen voor een GOW-30 is het niet goed mogelijk te bepalen hoe de route dan ingericht dient te worden. De verwachting is dat deze het komende jaar nog niet bekend zijn. Het verwacht effect op de verkeersveiligheid is beperkt als er 30km borden worden geplaatst zonder een wegaanpassing of veranderde verkeerssituatie. De klankbordgroep heeft daarom een aantal korte en lange termijn acties besproken die de verkeersveiligheid moeten vergroten.

De mogelijke bouw van het project Ring 18A biedt nu echter de kans om de route tijdelijk als 30 km zone om te vormen. Er is dan voor een periode van 1,5 tot 2 jaar sprake van bouwactiviteiten en bouwverkeer. Dit zorgt voor een veranderde verkeerssituatie. De bouwperiode wil de gemeente gebruiken om te monitoren of het plaatsen van 30km borden zonder wegaanpassingen voldoende oplevert op het gebied van verkeersveiligheid.

Op Ring 14A wordt een appartementencomplex gebouwd en daarvoor is de vergunning al verleend, maar volgens de gemeente past dat plan binnen het huidige bestemmingsplan. De realisatie van Ring 18A is echter nog niet zeker. Het plan staat nog in de kinderschoenen en de kans bestaat dat het niet doorgaat omdat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. In dat geval grijpt de gemeente terug op de korte en lange termijn maatregelen die afgesproken zijn met de klankbordgroep. 

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Het laatste nieuws