Voorne-Putten.nl - Sprekershoek (6)
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758890&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorne-putten.nl

Sprekershoek (6)

  •   93 keer gelezen   Column
Foto: stock

Het nieuwe jaar is aangebroken, de vakanties beëindigd. Met frisse tegenzin weer aan het werk, naar school of gewoon overgaan tot de orde van de dag. Die laatste zin komt in de politiek erg veel voor, moties, wetten en andere ambtelijke stukken besluiten met deze zin. Voor ons burgers heet dat vaak: "Alles blijft zoals het was en we doen de plas". Toch is dit niet altijd waar.

Wat is er de laatste 4 jaar nu eigenlijk veranderd ? Politiek gezien erg veel, echter ik kan het niet opnoemen. De lokale partijen zijn veelal leidend in onze gemeenten op Voorne. Wat we gezien hebben in diverse gemeenten, vuilscheiding, belasting verhogingen en buurtaanpakken. Ook projecten zijn uitgerold met name op vastgoed en industrie. Seggelant in Brielle bijvoorbeeld. Kickersbloem 3. In het leven van de burger is er weinig veranderd. Veelal worden de veranderingen negatief ervaren. Te denken aan vluchtelingen, natuurgeweld en toename van misdaad.

De schuld van "Den Haag" ? Ik laat het antwoord voor u open. Meest dringende problemen op Voorne zijn de infrastructuur, de huisartsenpost(en) en de persoonlijke voorzieningen die verdwenen zijn. Te denken valt aan kleinhandel, winkels, openbare toiletten en recreatie-mogelijkheden. Daar moeten we en gaan we zeker wat aan doen. U bent in maart aan de beurt om te gaan stemmen. Gelet op de problemen van Voorne is het verstandig op een lokale partij de stem uit te brengen, want wie weet nu beter wat er aan schort dan de Voornenaar himself. ( kan ook LBHT zijn ;-) ) De 10e van deze maand werd de nieuwjaars receptie gehouden in Hellevoetsluis. Ik was erbij, ook op foto, en begaf mij tussen de burgemeesters en wethouders  van de Voornse gemeenten. En dan blijkt maar weer dat de notabelen ook mensen zijn. Gregor Rensen niet aanwezig vanwege de griep. Wethouder van Lith eveneens afwezig. De "gewone burgerij" waren veelal wel vertegenwoordigd.

De nieuwjaars toespraak van burgemeester Junius bevatte opmerkelijkheden, mag het zelfs menselijk en sociaal noemen. "Undercover" bij de inwoners in het afgelopen jaar en kijken wat er speelt. Ze is hier bijzonder wijs van geworden en het heeft bijgedragen aan wederzijds begrip. In haar functie heeft zij zelf kinderen naar de receptie gelokt om ze in het zonnetje te zetten. Leuk die glanzende koppies, gekamde haren en de spontane spanning op hun gezichten. Ik ga jullie het "eremetaal opspelden" en een aanval van de pers was het gevolg. Arme Wil van Balen werd haast onderuit gehaald door een amateurfotograaf (sorry Wil was ik). Na de ceremonie begaf ik mij in het feestgewoel, hapje drankje en de volgende notabele werd geëerd door mijn aanwezigheid.

Politieke ideeën heb ik opgegooid aan mijn gesprekspartners. Ik noem hiervan de hekele punten: vergrijzing, jeugd-woonruimte, openbaar groen, verkeer en recreatie. Geboeid werd er geluisterd en gediscussieerd, doch veelal bijval. Ja er wordt geluisterd en ook beaamd. De vraag is echter wanneer het wordt uitgevoerd? Dan blijkt de politiek wel te willen, maar allerlei ambtelijke procedures draineren de besluitvorming. Kortom de politici denken anders dan de burger. Ook raadsleden hebben een 100 dagen wildcard, mentoren. Hier kwam ik achter bij de lokale partij IBH. Die de 8e zijn ledenvergadering hield. Het belangrijkste punt? De kieslijst! De lijst is democratisch tot stand gekomen compleet met stemming en al. Er niet mee eens? Dan gaan we erover stemmen. Dat is dan ook gebeurd. Vorig jaar was er een politiek project, dit om de lokale politiek aantrekkelijk te laten zijn compleet met cursus en certificaat. Dat leverde het IBH een kandidaat op die graag op de kieslijst wilde. Hij werd het niet! Teleurgesteld vroeg hij op de vergadering tekst en uitleg. Hij deed een opmerkelijk verzoek aan de leden. Na stemming bleken niet alle leden het met de gedachtegang eens, waardoor deze persoon diep teleurgesteld het gebouw verliet.

Raadslid, commissielid wordt je niet zomaar. Het is een roeping waarvoor je dossierkennis nodig hebt, dient te weten wat er leeft onder de mensen. En daar komt een addertje te voorschijn. Vergrijzing heet dat addertje en overschatting. Luisteren naar de jeugd betekent niet luisteren naar de kleinzoon/dochter, maar verder kijken en invoelen. Door cultuurmix, opvoeding en andere factoren zijn we de noden van de moderne jeugd uit het oog verloren en vallen de notabelen terug op de goede oude tijd toen ze jong waren. Helaas is dit niet langer van toepassing en de jeugd (16-27 jaar) bereikt niet het niveau waarop hun wensen bovengronds komen. Daarom dienen de lokale  partijen te verjongen en ideeën, hoe controvers ook, aan te nemen. De lokale partijen leggen hun oor te luister en zullen zeker rekening houden met deze groep. Jongens en meisjes! De sociale kanalen staan voor jullie open en de lokale politiek is zeer benieuwd wat jullie wensen zijn. Nu besluiten opa's en oma's, vaders en moeders over hoe een stad en dorp eruit moet zien. Jullie echter moeten er in leven. Laat het dan een beetje leuk zijn!

Dr.Snuggles

Reageren? dr.snuggles.urubin@gmail.com

reageer als eerste

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758890&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758892&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758893&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758888&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758889&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12758891&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>