Op dit stuk grond zou een woonzorgcomplex van meerdere verdiepingen worden gerealiseerd als het aan de initiatiefnemers ligt.
Op dit stuk grond zou een woonzorgcomplex van meerdere verdiepingen worden gerealiseerd als het aan de initiatiefnemers ligt. Foto: Wil van Balen

Plannen voor bouw woonzorgcomplex vallen niet in goede aarde

Algemeen 1.143 keer gelezen

Hellevoetsluis - Donderdag 6 februari werden de omwonenden van Café de Dijk uitgenodigd voor een inloopavond waar de plannen werden gepresenteerd om op de locatie aan het Zeegat 2, in de wijk de Struyten, een woonzorgcomplex met vijf verdiepingen te bouwen. Deze flat zou ruimte moeten gaan bieden voor 35 onzelfstandige zorgwoningen (het zogeheten beschermd wonen) en 18 zelfstandige levensloopbestendige woningen (beschut wonen).

In mei 2023 heeft gemeente Voorne aan Zee kenbaar gemaakt dat er een onderzoeksfase zou worden gestart naar de ontwikkeling van de percelen Zeegat 2 en het aangrenzende gemeenteperceel. Tijdens de inloopavond van 6 februari jl., waar de conceptplannen van de ontwikkelaars Sonneborgh en Blokland werden gepresenteerd, werd bij omwonenden de indruk gewekt dat de plannen al in een verder stadium zouden zijn dan dat ze volgens wethouder Igor Bal (ruimtelijke ontwikkeling en milieu) zijn. Dat er behalve een planoloog verder niemand van de gemeente Voorne aan Zee aanwezig was bij de inloopavond gaf daarnaast verwarring bij de omwonenden.

Tijdens de commissie Ruimte van 14 februari werd door Sjoerd Krijgsman gebruik gemaakt van het spreekrecht namens omwonenden die zich hebben verenigd in de bewonersgroep Bezwaar plannen Zeegat. Deze bewonersgroep omvat 100 huishoudens (zo’n 300 mensen). Voor de omwonenden vallen deze plannen namelijk rauw op hun dak. Sjoerd Krijgsman kwam tijdens de commissievergadering daarom het recht op participatie opeisen en nam een heel boekwerk mee met bezwaren die binnen enkele dagen zijn verzameld onder omwonenden. “We zijn niet geïnformeerd. We voelen ons als inwoners niet serieus genomen.” De bezwaren vatte hij tijdens de commissievergadering als volgt samen. “We hebben een groot aantal bezwaarpunten waaronder: parkeerdruk, horizonvervuiling, aantasting flora en fauna en veiligheid. In één van de drukste woonwijken in Hellevoetsluis, midden in de woonkern waar parkeren al een groot probleem is, is het voornemen een flatgebouw van 5 verdiepingen neer te zetten, op een groene postzegel. Waar de vleermuizen welig rondvliegen. We snappen dat er woningen bij moeten komen maar hou het klein, hou het laag. Vijf verdiepingen, dat is echt hoog.” Verder verzocht hij de raad en het college om de bewoners op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen met betrekking op deze percelen.

De initiatiefnemer kijkt samen met de gemeente of dit een haalbaar plan kan zijn. De inloopavond was onderdeel van het participatietraject voor de omgeving. Het perceel heeft nu een horecabestemming om te kunnen bouwen zou eerst het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Wethouder Igor Bal: “De inloopavond was juist bedoeld in het kader van participatie om de meningen in de buurt op te halen en zo verder te boetseren. In deze conceptfase moeten de reacties worden verzameld voordat we naar een conceptbestemmingsplan gaan. Daarna zal er een bestemmingsplan worden gemaakt dat naar de raad zal gaan. Dus we staan nu nog helemaal aan de beginfase. Er is nog geen aanvraag gedaan. Ik hoop dat hiermee veel zorgen zijn weggenomen.” Wethouder Bal nodigde inspreker Krijgsman vervolgens uit voor een kop koffie en zegde toe met de omwonenden die zijn verenigd in de groep Bezwaar plannen Zeegat in gesprek te gaan. In maart staat dit onderwerp weer op de agenda van de raad.

Kijk voor meer nieuws uit Hellevoetsluis op groothellevoet.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Het laatste nieuws