Hier en daar is het staal van het brugdek te zien.
Hier en daar is het staal van het brugdek te zien. Foto: Foto-Ok.nl

‘Brug der zuchten’ zucht nu zelf onder het vele verkeer

Algemeen 1.735 keer gelezen

De ‘brug der zuchten’ zucht onder het verkeer dat dagelijks over de brug rijdt. Eind van het jaar begint een grote renovatie die de brug weer helemaal up to date moet brengen, maar ook voor die tijd wordt er al aan de brug gewerkt. En dat is hard nodig, want het stalen brugdek is zichtbaar.

In 2018 kaartte wethouder Hottentot, toen nog raadslid, het loslaten van het asfalt aan bij zijn voorganger, Igor Bal, die de kwestie bij Rijkswaterstaat neerlegde. Tijdens een vergadering van de commissie Leefomgeving gaf wethouder Hottentot aan dat er destijds koud asfalt over de kale plekken was gelegd, maar dat het asfalt niet houdt op de onderlaag.  Er was echter bij Rijkswaterstaat geen geld beschikbaar voor onderhoud, dus de werkzaamheden werden voor zich uit geschoven. Tot 2022, toen er geld beschikbaar gesteld werd door het rijk, was het pappen en nathouden.

Inspectie
In 2022 is er een team geformeerd dat zich bezig houdt met stalen bruggen en in september 2023 heeft dat team een inspectie uitgevoerd op de Spijkenisserbrug. Uit die inspectie bleek dat de situatie van de slijtlaag ernstiger was dan gedacht en er moesten op korte termijn maatregelen genomen worden. Zo werd de snelheid op de brug omlaag gebracht naar 50 km/uur. Ook moet er versneld nieuw asfalt aangebracht worden. Daarvoor moet eerst het nog liggende, teerhoudende, asfalt verwijderd worden.

Vier weken op slot
Deze werkzaamheden kunnen niet gelijktijdig met de renovatie worden uitgevoerd omdat er dan een kraan op de brug staat. En gezien de toestand van het wegdek, is het evenmin verantwoord om te wachten tot het najaar. En omdat het asfalt met kracht verwijderd moet worden, is het eveneens niet mogelijk om de werkzaamheden uit te voeren met langsrijdend verkeer. In eerste instantie werd er uitgegaan van acht weken werk, maar omdat het asfalt op de betonnen aanbruggen nog goed is en niet vervangen hoeft te worden, duren de asfalteringswerkzaamheden ‘maar’ vier weken. In die vier weken, vrijdag 12 april 22.00 uur t/m maandag 13 mei 5.00 uur, gaat de Spijkenisserbrug voor al het autoverkeer op slot.

Geluidsoverlast
Op een snelweg kan het asfalt gefreesd worden, op een stalen wegdek ligt een ander type asfalt en dat moet eraf geschraapt worden. Het verwijderen van die slijtlaag zal in heel Spijkenisse te horen zijn. Om die reden wordt er tussen 7.00 en 22.00 uur gewerkt. Om fietsers te beschermen tegen rondvliegend asfalt, wordt het fietspad afgeschermd. Na het schrapen, wordt er een werktent op de brug geplaatst en wordt het brugdek gestraald. Per hefdeel wordt er twee weken gewerkt, zodat het andere hefdeel bediend kan worden voor de scheepvaart. Zodra de deklaag schoon is, kunnen de aanwezige scheuren gelast worden. Uit de laatste inspecties is gebleken dat er geen diepe scheuren zijn in het staal. Hierna wordt er een deklaag en een toplaag aangebracht. In het oorspronkelijke plan waren drie lagen asfalt opgenomen, maar twee lagen geven dezelfde kwaliteit wegdek en het scheelt weer tijd. Ook de voegovergangen worden gerenoveerd. Daarbij wordt wel in de nacht gewerkt. Door de aanpassing van de voegovergangen moet de brug beter bestand zijn tegen hittestress.

Bereikbaarheid onder druk
Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst werd duidelijk dat het tijdens de werkzaamheden aan de brug een hele toer zal zijn om Spijkenisse uit te komen. Weliswaar gaan de Hartelbrug en de Zoetwaterkanaalbrug tijdens de werkzaamheden niet open voor de scheepvaart, maar of dat de doorstroming helpt is de vraag. Hulpdiensten kunnen bij prio 1 ritten gebruik maken van het fietspad over de Hartelbrug. Daar staan van 6.00 tot 20.00 uur verkeersregelaars om te zorgen dat de situatie voor fietsers veilig blijft. Rijkswaterstaat is in gesprek met verloskundigen om hen bij spoedritten ook over het fietspad te laten rijden. Omdat Spijkenisse Medisch Centrum geen IC afdeling heeft, is het niet mogelijk om een ALS-ambulance standby te houden. Daarnaast is het ook niet mogelijk om een tijdelijke IC te realiseren in het ziekenhuis. Om die reden is besloten om het fietspad voor spoedritten te laten gebruiken. Ook voor het landbouwverkeer heeft Rijkswaterstaat een oplossing bedacht. Deze worden met behulp van een dieplader vervoerd. Een oplossing waar de agrarische sector echter het zijne over denkt. Die heeft aangegeven via de fietspaden van Hartelbrug en Botlekbrug te willen rijden. Dat laatste is echter niet mogelijk, omdat op het fietspad over de Botlekbrug werkzaamheden worden uitgevoerd en het fietspad versmald is, aldus Rijkswaterstaat. 

Maatregelen
Per dag rijden er 30.000 voertuigen over de Hartelbrug. Als de doorstroming stagneert, is dat merkbaar tot het Beneluxplein en Barendrecht. Rijkswaterstaat onderzoekt of er nog extra maatregelen genomen kunnen worden, zoals tijdelijke aanpassing van de kruising Schenkelweg/Groene Kruisweg, inzet van verkeersregelaars, en aanpassing van verkeerslichten, maar daarover zijn nog geen knopen doorgehakt. Ook wordt er nagedacht over het in de buurt stationeren van een berger, zodat er bij incidenten voertuigen sneller afgevoerd kunnen worden en de doorstroming weer op gang kan komen. Wie de mogelijkheid heeft om buiten de spits te rijden, wordt gevraagd dat ook te doen. Net als thuiswerken. Is het mogelijk, doe het dan. Op die manier kunnen mensen die niet anders kunnen zonder al te grote vertraging op de plek van bestemming komen.

Afbeelding
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Het laatste nieuws