Een van de winnende teams van het Jongeren Debat Toernooi met wethouder Stengs.
Een van de winnende teams van het Jongeren Debat Toernooi met wethouder Stengs. Foto: Foto-Ok.nl

Jongeren Debat Toernooi op scherpst van de snede

Algemeen 425 keer gelezen

Spijkenisse - In de raadszaal van gemeente Nissewaard werd op vrijdag 9 februari de finale gehouden van het eerste Jongeren Debat Toernooi.

Scholieren uit de bovenbouw van verschillende middelbare scholen uit Spijkenisse gingen in debat over een aantal stellingen. Om twaalf uur begonnen de teams eerst met een ‘warming-up’ van de debattechnieken die ze eerder al op school hadden gehad bij de lessen maatschappijleer, om daarna in de diverse fractiekamers de voorrondes te doorlopen van het toernooi.

De stellingen die de jongeren moesten verdedigen of ontkrachten, waren met name stellingen die dicht bij hun beleefwereld lagen. Stellingen als: ‘Ik voel me veiliger als ik een mes op zak heb’ en ‘Reclames voor alcoholische dranken zouden verboden moeten worden’, werden door een team ontkracht en door het andere verdedigd. Wat het moeilijk maakte voor de jongeren, was dat ze soms standpunten moesten beargumenteren waar ze het eigenlijk niet mee eens waren. Toch lukte de meesten dat goed.

Zeker in de finale kwam dit aspect naar boven. De finalisten van de VMBO-teams kregen de pittige stelling ‘Voor een bepaald bedrag ben ik bereid om voor een ander strafbare feiten te plegen’. Dit bleek een stelling, die lastig te verdedigen was. Toch wisten de jongeren die voor de stelling moesten pleiten een koppeling te maken, naar schulden, geen werk kunnen krijgen en angst voor represailles als ze het feit niet zouden begaan. De groep die tegen de stelling pleitte had het in die zin ‘gemakkelijker’ en stelde bijvoorbeeld als tegenargument dat het nog maar de vraag was, of je überhaupt betaald zou krijgen, wanneer je je zou inlaten met criminele zaken.

Wat opviel, is dat de leerlingen, ondanks zenuwen en enthousiasme, elkaar goed lieten uitspreken en luisterden naar elkaars pleidooi en daar ook op ingingen. Dit werd ook gecomplimenteerd en benoemd door de jury.

Bij de havisten en VWO’ers draaide het om de stelling: ‘In Nissewaard kan iedereen zichzelf zijn ongeacht beperking, etnische achtergrond, geloof inkomen, opleiding, geslacht, gender of geaardheid’. Deze stelling lag de partijen nader aan het hart en waren de voor- en tegenargumenten wat feller van toon. Vooral waar het de positie van de vrouw aanging. ‘Vrouwen willen niet alleen maar zwanger op de bank zitten’, stelde een van de heren. Dit werd met daverend gelach ontvangen in de zaal.

Wethouder Hanneke Stengs legde bij de prijsuitreiking de nadruk op het lef wat de leerlingen hadden getoond, door met publiek op de tribune en met gierende zenuwen toch in de raadzaal hun mannetje te staan. In de Vmbo-categorie won het eerste team van Penta Oude Maas en in de categorie havo/vwo won het tweede team van Scala Molenwatering.


Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Het laatste nieuws