Afbeelding
Impressie van de opvanglocatie

Meerderheid raad akkoord met asielopvang

Algemeen 852 keer gelezen

Als alle gemeenten hadden voldaan aan hun taakstelling, zouden er nu geen 16.000 statushouders onterecht in asielzoekerscentra moeten verblijven, en was wellicht de spreidingswet niet nodig geweest.

Met de spreidingswet in de hand verplicht de rijksoverheid de gemeenten om asielzoekers op te vangen. En als ze het niet zelf regelen, dan regelt de rijk het wel voor ze.

De gemeente Nissewaard heeft tot nu toe voldaan aan haar verplichtingen om statushouders te plaatsen, vangt Oekraïense ontheemden op en heeft De Boeg beschikbaar gesteld voor crisisnoodopvang.  De gemeente doet dus genoeg, maar uit het oogpunt van collegialiteit wilde het college onderzoeken of er meer opvangmogelijkheden waren. Zo kwam naast De Boeg ook de locatie bij het SMC waar circa 30 jaar geleden ook asielzoekers werden opgevangen en kort een opvang voor Oekraïners heeft gestaan, weer in beeld. 

Die laatste locatie kan op goedkeuring rekenen van het COA en het SMC is bereid om het terrein drie jaar beschikbaar te stellen. Hier komt een kleinschalige, duurzame opvanglocatie voor maximaal 80 bewoners, waar het COA 24/7 beveiliging, dagbesteding, zorg en onderwijs verzorgt.

Het besluit tot de realisatie van de opvanglocatie is een bevoegdheid van het college, maar de burgemeester wil pas zijn handtekening zetten als de raad de gelegenheid heeft gehad om wensen en bedenkingen naar voren te brengen. PvdA en GroenLinks willen het liefst meer mensen opvangen, PVV en Lijst Spanjersberg zijn tegen de opvang van vluchtelingen. Die laatste stelt zelfs dat de lokale democratie is overleden. De gemeente heeft niets in te brengen, het COA bepaalt waarbij het beste uit de kast getrokken moet worden voor de asielzoekers, wat vaak ten koste gaat van de inwoners.  Spanjersberg vreest dat bij een toename van de asielstroom er op 1 januari 2026 615 opvangplekken moeten worden gerealiseerd.     

De meeste fracties zullen akkoord gaan met het opvanglocatie, ook omdat de gemeente niet anders kan nu de spreidingswet is aangenomen, maar hameren wel op goede communicatie richting de inwoners. Tijdens de vergadering dinsdagavond bleek dat slechts een beperkt deel van de Gildenwijk een brief had gekregen met de aankondiging van de komst van de opvanglocatie. Mensen die verder van het SMC af wonen, wisten zo van niets, terwijl ook zij te maken zullen krijgen met de opvanglocatie. Een definitief antwoorden wilden de fracties nog niet geven; ze willen eerst de reacties van de inwoners afwachten en hopen die mee te krijgen op de informatiebijeenkomst voor inwoners die er is op 13 februari a.s. Zij moeten zich daar wel voor aanmelden via communicatie@nissewaard.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Het laatste nieuws