Foto: Evelien Holleman
Foto: Evelien Holleman Evelien Holleman

Voorne aan Zee gaat op zoek naar nieuwe burgemeester

Algemeen 362 keer gelezen

Voorne aan Zee - Met de fusie van Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne naar de gemeente Voorne aan Zee was het tijd om afscheid te nemen van burgemeesters Milène Junius, Gregor Rensen en Peter de Jong om plaats te maken voor een nieuwe burgemeester. Onze gemeente heeft sinds januari 2023 Peter Rehwinkel als waarnemend burgemeester totdat er een vaste burgemeester wordt gevonden voor Voorne aan Zee.

De periode na een fusie van gemeenten verloopt nooit vlekkeloos, dat is bekend door fusies die andere gemeenten al hebben doorgemaakt. In het geval van Voorne aan Zee, van drie ambtelijke organisaties naar één organisatie en één gemeenteraad. Al deze medewerkers en gemeenteraadsleden moeten hun weg vinden binnen de organisatie na de herverdeling. Dat heeft tijd nodig. Daarnaast is het feit dat er veel gemeenten in Zuid-Holland zijn die een procedure hebben lopen voor een nieuwe burgemeester ook een reden om de procedure nu pas in te zetten. Er wordt immers uit dezelfde vijver gevist. Inmiddels is er bijna een jaar voorbij en vindt men dat de tijd nu rijp is om op zoek te gaan. In januari wordt, als het goed is, de vacature in de Staatscourant geplaatst en als alles goed verloopt zou de nieuwe burgemeester voor het zomerreces, voor de komende zes jaar, benoemd moeten worden.
De vertrouwenscommissie die dit proces begeleidt, zal de sollicitatiegesprekken met de kandidaten gaan voeren. Deze commissie bestaat uit de fractievoorzitters van de 12 partijen aangevuld door enkele adviseurs (wethouder, gemeentesecretaris en griffier).

We gaan in gesprek met de voorzitter en secretaris van de vertrouwenscommissie Bert van Ravenhorst en Ariëtte Goslings. ‘Eerst gaan we nu een profielschets voor de vacaturetekst opstellen. Ook inwoners mogen hiervoor hun input geven tot 6 december’, legt Goslings uit. ‘In de enquête vragen we inwoners hierover mee te denken. De vragenlijst is te vinden op de gemeentelijke website voorneaanzee.nl/onzeburgemeester. We willen graag weten wat inwoners van Voorne aan Zee belangrijk vinden. En daarnaast betrekken we ook partijen als de burgemeesters van buurgemeenten, Waterschap Hollandse Delta (WSHD), de Veiligheidsregio, Openbaar Ministerie, de districtschef politie, het voortgezet onderwijs, MBO en dorps- en wijkraden erbij.’

Van Ravenhorst: ‘De benoemingsprocedure van de burgemeester is een standaard proces maar als commissie moeten wij deze vertalen naar wat belangrijk is voor de inwoners van Voorne aan Zee. In de enquête voor inwoners is daarom dan ook volop ruimte om aan te geven wat zij belangrijk vinden. We hopen dat daar input uitkomt waar we zelf nog helemaal niet aan hadden gedacht. De uiteindelijke rapportage wordt op bovengenoemde website gedeeld.’

‘Wat ik als voorzitter van de commissie merk’, gaat Van Ravenhorst verder, ‘is dat dit proces een band schept tussen de fractievoorzitters. We gaan samen op zoek naar iemand die er voor ons allemaal is en boven de partijen staat.’

Goslings: ‘We hopen op minstens acht kandidaten waar we een selectie uit kunnen maken. Uiteindelijk blijven er dan twee kandidaten over waaruit gekozen mag worden door de raad waarvan één kandidaat de voorkeur heeft. De definitieve keuze tussen de laatste twee kandidaten wordt beschouwd als een kwestie van persoonlijke voorkeur, die niet volledig te vatten is in woorden en cv’s. Beiden moeten benoembaar zijn.’

Van Ravenhorst benadrukt dat de zoektocht naar een geschikte burgemeester voor Voorne aan Zee vooral een zoektocht is naar een burgemeester die bij ons past. Hij kan zich voorstellen dat in het profiel termen staan als affiniteit met het gebied, interesse in de lokale historie, natuur, maritieme aspecten en het levendige verenigingsleven essentieel zijn. De ideale kandidaat dient – verwacht hij – ook benaderbaar te zijn, en enthousiast deel te nemen aan onze evenementen, variërend van de Sinterklaasintocht tot jubilea. De functie vereist een 24/7 inzet en een oprechte betrokkenheid. Belangrijk is ook dat de nieuwe burgemeester aansluit bij de opbouwfase van Voorne aan Zee na de fusie, met oog voor samenwerking met buurgemeenten en voldoende gewicht om een goede stem in de regio te hebben.

Goslings geeft aan dat het een burgemeester voor ons allen moet zijn: ‘Voor raad, college, ambtelijke organisatie, maar bovenal voor alle inwoners in de diverse dorpen en wijken van dit mooie Voorne aan Zee. Een burgemeester is het boegbeeld van de gemeente. We hopen dan ook dat veel inwoners meedenken welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben en de enquête invullen.’

De vacature wordt opengesteld nadat de commissaris van de Koning Jaap Smit de door de vertrouwenscommissie opgestelde vacaturetekst op 9 januari 2024 heeft opgehaald bij de raad. De vacature komt dan in de Staatscourant en sluit begin februari. Het advies van de vertrouwenscommissie wordt besproken in de gemeenteraad. Het bekendmaken van de voorkeurkandidaat uit de laatste twee overgebleven kandidaten zal naar verwachting eind mei 2024 zijn. Hopelijk kunnen we voor het zomerreces een vaste burgemeester van Voorne aan Zee installeren. 

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Het laatste nieuws