LOB heeft zichzelf opgeheven en maakt anderen blij met het geld dat ze nog op de rekening had staan.
LOB heeft zichzelf opgeheven en maakt anderen blij met het geld dat ze nog op de rekening had staan.

Batig saldo LOB naar Stichting Urgente Noden

Algemeen 492 keer gelezen

In 2021 hebben de leden van de vereniging Lokaal Onafhankelijk Bernisse (LOB) het besluit genomen om de politieke activiteiten van de in 2005 opgerichte vereniging te beëindigen. Om die reden heeft LOB niet deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

De leden hebben het bestuur van LOB gemachtigd om de noodzakelijke stappen te nemen om de vereniging te beëindigen. De vereniging is inmiddels formeel opgeheven en uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering hebben de leden het besluit genomen om het batig saldo te doneren aan een goed doel. Op voorstel van het bestuur is de keus gevallen op de Stichting Urgente Noden Nissewaard. 

Het batig saldo van LOB bestaat uit de contributie bijdragen van de leden en de bijdragen die raads- en commissie leden van LOB hebben afgedragen aan de vereniging om daarmee de politieke activiteiten te kunnen financieren. Daarom is het voor LOB van belang dat het batig saldo terug gaat naar bewoners van onze gemeente.

De Stichting Urgente Noden Nissewaard heeft als doel om financiële steun te verlenen aan inwoners, die om wat voor reden dan ook, de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. De hulp komt terecht bij inwoners die tussen wal en schip dreigen te vallen.

Het bestuur van LOB is blij dat zij een bedrag van € 6421,75 mag overmaken aan de Stichting Urgente Noden Nissewaard. ‘Met deze gift verwachten wij dat de Stichting in staat zal zijn om nog meer inwoners van Nissewaard te ondersteunen.’ De voorzitter van SUN Nissewaard dankt LOB voor deze prachtige gift. ‘Conform de doelstellingen van onze stichting zullen wij er zorg voor dragen dat deze gift uiteindelijk bij inwoners van onze gemeente komt die daardoor weer meer kansen krijgen om mee te doen in Nissewaard. Dank zij afspraken met de gemeente kunnen wij garanderen dat giften aan onze stichting voor 100% worden uitgekeerd aan inwoners van Nissewaard die deze ondersteuning nodig hebben. ‘

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Het laatste nieuws