Het definitieve besluit over het windpark wordt halverwege 2024 verwacht.
Het definitieve besluit over het windpark wordt halverwege 2024 verwacht. Afb. Arcadis

Nog geen beslissing over windpark

Algemeen 1.075 keer gelezen

Spijkenisse - Na eerder uitstel afgelopen voorjaar, heeft het college besloten om nog een maand extra tijd te nemen voor de beoordeling van de vergunningsaanvraag voor Windpark Brielse Maasdijk. Het college wacht nog op advies over informatie die door HVC Landwind is aangeleverd.

Het college hecht veel waarde aan een zorgvuldige beslissing over de aanvraag voor het Windpark. Daarom willen burgemeester en wethouders genoeg tijd nemen om ook de laatste informatie die nodig is voor de vergunning, goed te kunnen beoordelen. 

Het uitstel van een maand betekent dat de raad in november de ontwerpverklaring van geen bedenkingen behandelt. Die verklaring heeft het college nodig voordat ze kan beslissen of ze de omgevingsvergunning voor het windpark afgeeft. De raad geeft met zo’n verklaring aan of de vergunningsaanvraag voor het windpark voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en het normenkader. Het gaat hierbij om een zogeheten ontwerpverklaring. Dat wil zeggen dat het een voorlopige beslissing is. Als de raad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgeeft, dan legt het college de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Komt er geen verklaring, dan is dat een ontwerp-weigeringsbesluit. Iedereen die dat wil, heeft daarna zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. In deze periode organiseert de gemeente ook informatiebijeenkomsten voor omwonenden en andere belangstellenden. Deze vinden voor het einde van dit jaar plaats.

Na beoordeling van de zienswijzen, besluiten raad en college definitief over de verklaring van geen bedenkingen en de aangevraagde omgevingsvergunning voor windpark Brielse Maasdijk. Dit is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024. 

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Het laatste nieuws