Gregor Rensen (Foto: Carry Maria klein Gunnewiek
Gregor Rensen (Foto: Carry Maria klein Gunnewiek Carry Maria klein Gunnewiek

Goede kans op zetel in Provinciale Staten voor Gregor Rensen

Algemeen 338 keer gelezen

Mogelijk gaat hij straks een zetel bezetten in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, als enig statenlid dat wortels heeft in Voorne-Putten. Brielles oud-burgemeester Gregor Rensen belooft dat hij onze regio dan extra scherp voor ogen zal houden. 

We vragen hem hoe hij aankijkt tegen de grote overwinning van de BBB.

Gregor Rensen: ‘Allereerst wil ik mijn grote dank uitbrengen op de stemmers uit de regio die een voorkeursstem op mij uitbrachten. Het waren er relatief veel, maar helaas niet genoeg voor een voorkeurszetel. Toch is er een goede kans dat ik doorschuif naar de Staten, wanneer lijsttrekker Anne Koning opnieuw tot gedeputeerde zou worden benoemd. 

Mocht dat zo zijn - en dat is afhankelijk van de coalitievorming - dan zal ik op het moment dat er iets te winnen valt voor Voorne-Putten, deze regio natuurlijk extra scherp voor ogen houden, want Voorne-Putten verdient het om gehoord te worden in de provincie Zuid-Holland.’

De BoerBurgerBeweging is net als in de rest van het land ook in Zuid-Holland de grootste geworden en zal bij de Provinciale Staten 8 zetels gaan bezetten, een even groot aantal als de VVD die ook 8 zetels heeft veroverd. Forum voor Democratie kwam bij de verkiezingen van 2019 nog stormachtiger binnen in Zuid-Holland met 11 zetels indertijd. Nu is er weinig meer over van het FvD. Denk je dat de BBB eenzelfde lot is beschoren? 

Gregor Rensen: ‘Van het revolutionaire vuur van FVD resteert na vier jaar nog maar een klein vlammetje. Ook landelijk heeft FvD zichzelf in toenemende mate buitenspel gezet, door de onnavolgbare capriolen van haar politiek leider, het ontkennen van de ernst van coronavirus en de klimaatcrisis, de onbegrijpelijke steun aan Rusland en de on-Nederlandse sympathie voor autocratische leiders elders in de wereld. 

Zal BBB dezelfde weg gaan? Ik denk het niet. Het verkiezingssucces van BBB is net als dat van de FvD in 2019 voor een belangrijk deel het effect van een breed gedragen protest tegen de Haagse politiek, maar ik zie daarnaast vooral verschillen tussen beide partijen. 

BBB richt zich niet tegen het huidige politieke systeem, zoals FvD, maar vooral tegen het (stikstof) beleid en de gebrekkige aanpak en uitvoering van grote problemen als de woningnood, de voorzieningen op het platteland, de gevolgen van de Toeslagenproblemen en de Schadecompensatie voor de Groningse slachtoffers van de aardbevingen. 

BBB wil vooral dat er door de politiek beter geluisterd wordt naar de burgers en de boeren en wil een einde aan de bevoordeling van de Randstad en de steden ten koste van het platteland. Dat zijn op zichzelf geen onredelijke eisen. Met BBB zijn daarom constructieve afspraken mogelijk over hervormingen van beleid en verbetering van de uitvoering, ook al zal dat bij het stikstofdossier niet gemakkelijk zijn.

Ik denk dat de BBB een welkome aanvulling kan zijn op het huidige politieke palet in het land en de provincies. BBB heeft een constructieve houding en oog voor de breed in het land gedragen oproep om meer aandacht en meer diversiteit in de aanpak van het milieuvraagstuk.

Een nieuwe partij, die zo enorm snel groeit, brengt natuurlijk wel risico’s met zich mee. Blijft zo’n jonge partij stabiel? Het zal voor BBB niet makkelijk zijn om iedere kiezer op die partij tevreden te houden zodra er onvermijdelijke compromissen met andere partijen gesloten moeten worden. 

De partijorganisatie en de binding tussen partij en leden zal in deze jonge partij nog veel aandacht en inspanning vergen. BBB heeft een geweldige sterke vrouw als leider, maar is ook wel erg kwetsbaar door de afhankelijkheid van deze ene bijzondere vrouw. Scheuring van fracties of afvallige volksvertegenwoordigers zie ik echter nog niet zo snel ontstaan.

Duidelijk is dat het politieke landschap in de provincies en het land voor de zoveelste keer weer fors door elkaar is geschud. Daar ben ik niet zo blij mee. In dat opzicht hoop ik voor Zuid-Holland dat BBB een langer politiek leven beschoren is dan FvD. 

Het wordt namelijk hoog tijd dat we in dit land weer eens tot gezamenlijke, breed gedragen toekomstperspectieven komen op al die gebieden waar we problemen hebben. We hebben lang genoeg gedraald!’