Twee voorstellen voor het nieuwe wapen van Voorne aan Zee. Hieraan zullen nog elementen uit het wapen van Brielle worden toegevoegd.
Twee voorstellen voor het nieuwe wapen van Voorne aan Zee. Hieraan zullen nog elementen uit het wapen van Brielle worden toegevoegd.

Nieuw gemeentewapen voor Voorne aan Zee

Algemeen 525 keer gelezen

Voorne - De Hoge Raad van Adel uit den Haag presenteerde maandagavond twee voorstellen voor het nieuwe gemeentewapen voor Voorne aan Zee aan de historische verenigingen op Voorne en de fusiecommissie. 

Op verzoek van de burgemeesters van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne heeft De Hoge Raad van Adel twee voorstellen voor een gemeentewapen gemaakt. De burgemeesters verzochten om een traditioneel ontwerp. Op de onderstaande twee impressietekeningen van de schilden, is het driemastschip te zien dat staat op het huidige wapen van Hellevoetsluis en de burcht met daarop de liggende leeuw van Westvoorne. Het voorstel van de Raad is het schild aan te vullen met onderdelen van het wapen van Brielle, zoals de bijzondere kroon van veertien parels waarop drie parels en de centaur en het karakteristieke half paard / half mens dat als schildhouder fungeert en al ruim 200 jaar onveranderd door de gemeente Brielle is gevoerd . Ook de wapenspreuk ‘Libertatis Primitiae’ die herinnert aan de bevrijding van Brielle op 1 april 1572 mag van de Hoge Raad van Adel opnieuw worden opgenomen. Die spreuk hoort weliswaar bij de stad Brielle, maar de Raad vindt deze ook voor het nieuwe wapen historisch verdedigbaar en aanbevelenswaardig; Brielle gaat immers deel uitmaken van de nieuwe gemeente.

Commentaar fusiecommissie en historische verenigingen
Na de presentatie van de ontwerpen door de Hoge raad van Adel, vond de fusiecommissie dat vooral het advies van de Historische Verenigingen in Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne van het grootste belang is. En dat moet nog gegeven worden. De delegaties zullen dit terugkoppelen naar hun raden. Hoewel er niet echt een voorkeur is uitgesproken, heeft het tweede voorstel bij de meeste fusiecommissieleden de voorkeur .

Sinds de middeleeuwen nog weinig veranderd
Het ontwerp van een wapenschild in deze tijd, verschilt nauwelijks van het ontwerp acht eeuwen geleden. Op het strijdveld in de middeleeuwen was het belangrijk voor ridders om op afstand herkenbaar te zijn en duidelijk te laten zien voor wie ze de strijd aangingen. Met hun wapenschilden konden ze zich onderscheiden. Het schild moest vooral duidelijk zijn, eenvoudig zonder al te veel figuren of een te ingewikkelde schildverdeling, en met heldere kleuren opvallen, en dat geldt nog steeds. Het ontwerp voor het nieuwe gemeentewapen is gebaseerd op deze eeuwenlang bestaande strak omschreven regels. De ontwerpen worden sinds 1814 gerealiseerd door de Hoge Raad van Adel.

Vervolgtraject
Hoe gaat het nu verder? De twee gepresenteerde ontwerpen zullen worden beoordeeld door de gemeenteraden en de verdere betrokkenen. De Hoge Raad van Adel zelf heeft een voorkeur voor het linker ontwerp vanwege de symmetrie en de enkelvoudige schildverdeling, in tegenstelling tot de leden van de fusiecommissie die het rechter ontwerp aantrekkelijker vinden . Na het verwerken van de adviezen en commentaren, zal uiterlijk 1 juli a.s. de door de drie burgemeesters getekende aanvraag voor het nieuwe gemeentewapen richting de Koning worden gestuurd. Op basis van de definitief gemaakte keuze, wordt vervolgens verder gegaan met het ontwerpen van een nieuwe vlag.

De bestaande gemeentewapens van links naar rechts Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne