Afbeelding
Wil van Balen

Wat betekent de fusie voor huisvesting nieuwe gemeente?

Algemeen 325 keer gelezen

Voorne aan Zee - Appartementen of zorglocaties in het stadskantoor van Brielle en ‘werken in de wijk’-locaties in het gemeentehuis van Westvoorne? In de ‘Huisvestingsvisie’ van de gemeente Voorne aan Zee wordt dat als mogelijkheid aangegeven. 

De huisvesting van het gemeentebestuur en de medewerkers van de gemeente Voorne aan Zee met ingang van de fusie op 1 januari 2023, stond maandagavond op de agenda van de Fusiecommissie Voorne aan Zee. In deze commissie zijn onder andere raadsleden uit Brielle, Hellevoetsluis en Rockanje vertegenwoordigd en de burgemeesters van de drie gemeenten. Met name de Westvoornse en Brielse raadsleden waren er duidelijk over dat het niet aan de huidige gemeenteraden is om te beslissen over de huisvesting en de invulling van de te zijner tijd eventueel vrijkomende gebouwen, maar dat die beslissing moet worden overgelaten aan het straks te vormen nieuwe gemeentebestuur van Voorne aan Zee dat op 1 januari 2023 aantreedt en waarvoor op 23 november verkiezingen worden gehouden.

Hellevoetsluis krijgt de voorkeur 
In de ‘Huisvestingsvisie’ worden er concrete voorstellen gedaan over de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke medewerkers en het gemeentebestuur. Wat betreft de opstellers gaat de voorkeur uit naar een model waarbij de gehele gemeentelijke organisatie van Voorne aan Zee op één hoofdlocatie wordt gehuisvest. De keuze valt daarbij op Hellevoetsluis. Het gemeentehuis in deze vestingstad zou met een relatief kleine nieuwbouwuitbreiding geschikt kunnen worden gemaakt.

Om in dat geval ook de inwoners die niet in Hellevoetsluis wonen, een toegankelijke ingang naar de gemeentelijke voorzieningen te bieden, kunnen in de overige dorpen en wijken loketfuncties worden ingericht. 

Daarbij kan gebruik worden gemaakt van bestaande locaties. In Brielle zou dat bijvoorbeeld het Arsenaal kunnen zijn of Dukdalf BRES, en in Rockanje een deel van het oude gemeentehuis. Voor het vrijkomende stadskantoor in Brielle wordt gedacht aan een verbouwing tot appartementen of zorglocaties. Het gemeentehuis in Rockanje zou een transformatie kunnen ondergaan tot een ‘werken in de wijk’ locatie. Voor de aanbouw uit 1968 van dit gemeentehuis zijn er geen voor de hand liggende hergebruiksmogelijkheden gevonden. Dat kan (duurzaam) worden gesloopt om plaats te maken voor een groenvoorziening of park.

In de overige in de visie geschetste modellen blijven er twee of drie fysieke locaties in de gemeenten gehandhaafd. En in alle modellen is er vanzelfsprekend geen discussie over de historische mooie trouwlocaties in Brielle en Westvoorne: die blijven gewoon bestaan.

Huisvesting die op korte termijn moet worden gerealiseerd
Dat de fusiecommissie zich er maandag over uitsprak dat over de verschillende huisvestingsmodellen die in de visie worden genoemd, pas een besluit kan worden genomen door de per 1 januari nieuw aan te treden gemeenteraad, neemt niet weg dat er de urgentie is om op korte termijn iets te doen.

Op 1 januari 2023 moeten er immers voor alle medewerkers, het nieuwe college en de 35 tot 37 nieuwe raadsleden passende werkplekken en vergaderruimtes beschikbaar zijn.
Het zijn de huidige raden van de drie gemeenten die de beslissing over de directe toekomst gaan nemen. Er wordt van uitgegaan dat er de komende twee tot vijf jaar twee of drie fysieke werklocaties blijven bestaan. Om flexibel werken mogelijk te maken, moeten de ICT-voorzieningen op orde worden gebracht. Omdat medewerkers van afdelingen straks bij elkaar komen te werken, betekent dit voor alle medewerkers dat zij een andere plek krijgen.  Voor hen moet het ruim op tijd duidelijk zijn op welke locaties zij komen te werken en welke soorten werkplekken zij daar kunnen gebruiken.