Windpark Spui.
Windpark Spui. Foto: Foto-OK.nl

Omwonenden windpark zijn overlast zat

Algemeen 3.611 keer gelezen

Nieuw-Beijerland - Omwonenden van Windpark Spui zijn de overlast van de windmolens zo zat, dat ze bij de provincie gevraagd hebben om de verleende vergunning voor exploitatie van het windpark in te trekken en ingetrokken te houden.

In 2015 is door een groep omwonenden van het windpark de Compensatie Plan Groep (CPG) opgericht met als doel een fatsoenlijke compensatie te krijgen en te zorgen dat er maatregelen genomen worden om het woongenot te behouden.

Sinds de ingebruikname van het windpark in april 2019 ervaren de omwonenden ernstige overlast. Rolluiken, dubbel glas en geluidswerende roosters hebben onvoldoende effect, bewoners kampen met gezondheidsklachten door slaapgebrek en sommigen zijn zelfs noodgedwongen verhuisd om de overlast te ontvluchten. Er is volgens de CPG geen enkel uitzicht meer op verbetering of extra inzet om de overlast verder te beperken. Een verzoek om vanwege de lockdown en de avondklok de windmolens bij ongunstige weersomstandigheden een aantal uren per dag stil te laten zetten, om zo de ervaren overlast te verminderen is volgens gedeputeerde Berend Potjer niet mogelijk. De exploitant van het windpark ziet geen mogelijkheden daartoe vanwege energieleveringscontracten en afspraken met de financiers.

De gedeputeerde stelt voor om met CPG en exploitant om de tafel te gaan om met elkaar te verkennen welke mogelijkheden er wel zijn om te overlast te verminderen. 'Zes jaar lang praten en als eindantwoord van de provincie, we willen best met u aan tafel gaan…… Dat is praten zonder ambitie, zonder het gesprek met elkaar echt aan te willen gaan', zegt de woordvoerder van CPG. 'Wij zijn geen nimbys, klimaatontkenners en wat al niet meer aan titels die men voor ons heeft, zoals in de huidige verhoudingen omwonden van windparken in een hoek worden gezet. Wij wonen, leven en werken hier al decennia lang in een heel rustig maar vooral stil gebied. Daar zet je geen windturbinepark neer. De geluidsnorm voor windturbines in Nederland is veel te ruim en biedt geen enkele bescherming aan omwonenden. Het financieel belang van de wind ondernemers gaat voor het belang van omwonenden, daarom kwamen hier 5 mega turbines van 200 meter hoog. Niet voor de duurzaamheid maar om maximaal geldelijk gewin. Wij strijden niet tegen windturbines maar wel tegen het beleid wat dit mogelijk maakte. Maar we strijden ook tegen het beleid wat ons en de maatschappij opdroeg draagvlak te creëren voor de energietransitie met windturbines. Het energieakkoord 2013 sprak daar over en ook over het delen van die lusten en lasten. Als zelfs diezelfde overheid maar ook de exploitant een puinhoop maakt van juist die belangrijke elementen en een omgeving opzadelt met een industrie waarin geen afdoende bescherming wordt geboden aan de omwonenden er dus ook nog steeds geen draagvlak is en zowel de provincie als de exploitant niet verder willen meewerken aan de oplossing, simpelweg omdat daar geen geld voor is, waar moet je dan nog over praten?'

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie