Het boek 'Een arm Zeedorpken' vertelt het verhaal van het vissersdorp Zwartewaal (Afbeelding: Streekarchief)
Het boek 'Een arm Zeedorpken' vertelt het verhaal van het vissersdorp Zwartewaal (Afbeelding: Streekarchief)

Het verhaal van het vissersdorp Zwartewaal

Algemeen 255 keer gelezen

Zwartewaal - In zijn boek 'Een arm Zeedorpken' vertelt Zwartewaler Nico de Vries het verhaal van het vissersdorp Zwartewaal. Bijna vier eeuwen was Zwartewaal een dorp van vissers, die met hun botschuiten, hoekers en gaffelaars of met hun sloepen de Noordzee opvoeren, tot aan IJsland toe.

Streekarchivaris Aart A. van der Houwen reikt zaterdag in de Martinuskerk van Zwartewaal het eerste exemplaar uit aan burgemeester Gregor Rensen van Brielle. 'Een Arm Zeedorpken' is een gezamenlijke uitgave van het Streekarchief Voorne-Putten en de Vrienden van het Streekarchief Voorne-Putten.

Het verhaal
Het verhaal van de Zwartewaalse visser speelt zich af tegen een decor van in het oog springende ontwikkelingen uit de Nederlandse (maritieme) historie. De vissers stonden oog in oog met de Duinkerker kapers, ze waren slachtoffer van de zee- en landoorlogen die de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uitvocht met Engeland en Frankrijk. In bezet Holland liepen ze de Fransen tegen het lijf en ervoeren ze de naweeën van de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgen.

Het verhaal van de Zwartewaalse vissers kent vooral episodes over scheepsrampen, geldinzamelingen, smokkel, gevangenissen en overbevissing. Het is het verhaal van een arm vissersdorp dat telkens weer opkrabbelde. In het boek wordt ook aandacht besteed aan gebeurtenissen die het leven in het vissersdorp bepaalden. Zo komen de wederdopers uit de zestiende eeuw voorbij en de gespannen verhoudingen met het stadsbestuur van Den Briel. Tussen 1724 en 1839 bestuurde de stad als ambachtsheer van Zwartewaal het vissersdorp.

Verkoopadressen
Een arm Zeedorpken is verkrijgbaar bij de Buurtsuper in Zwartewaal, boekhandel Hoofstuk 1 in Den Briel en bij het Streekarchief Voorne-Putten. Prijs: € 14,95.

Lees meer lokaal nieuws op www.brielsnieuwsland.nl