Miljoenen nodig om gemeentelijke organisatie op orde te krijgen | Voorne-Putten.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366063&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorne-putten.nl
De gemeentelijke begroting is een pittige opgave
De gemeentelijke begroting is een pittige opgave (Foto: gemeente Hellevoetsluis)

Miljoenen nodig om gemeentelijke organisatie op orde te krijgen

  •   152 keer gelezen   Actueel

Hellevoetsluis - Op woensdag 10 juli besprak de gemeenteraad de zomernota tijdens de raadsvergadering. In de zomernota staan de plannen voor het komende jaar, en een overzicht van het financiële plaatje wat aan deze plannen is gekoppeld voor de (meerjaren) begroting.

Een paar jaar geleden had het rijk te kampen met hogere uitgaven door economische groei. Nu worden gemeenten daarmee geconfronteerd. In september 2018 leek de meicirculaire (de bijdrage voor gemeenten van het rijk) voor 2019 positief te worden vanwege de economische groei, dit bleek al snel niet zo te zijn. Gevolg hiervan is dat een aantal beleidsplannen niet door kan gaan of aangepast zal moeten worden. Er is op dit moment onvoldoende financiële ruimte om alle plannen opgenomen in de zomernota door te voeren. Het college zal met andere voorstellen moeten komen om invulling te kunnen geven aan de beleidsplannen in de zomernota. Hierbij zullen keuzes gemaakt moeten worden tussen wensen en noodzakelijkheden. De financiële situatie van de gemeente en de gemeentelijke organisatie waren dan ook belangrijke gespreksonderwerpen tijdens de raadsvergadering.

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat het naar verwachting structureel een bedrag van tussen de 2 en 3 miljoen euro nodig heeft om diverse afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie op peil te brengen. De gemeenteraad geeft hierop aan een goede onderbouwing van de benodigde formatie te willen zien, voor zij kan besluiten om het geld daarvoor bij de begroting beschikbaar te stellen. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor het terugdringen van inhuur van tijdelijk personeel en in te zetten op het werven van vast personeel. "Er is een tekort van 2,7 miljoen binnen de organisatie. Dit is zorgelijk" aldus Cilia Meerman (CDA). "Door de krapte op de arbeidsmarkt en het niet doorgaan van de WOV (Werkorganisatie Voorne) is het aantal openstaande vacatures binnen de gemeente groot." Er zijn 33 fulltimers nodig om de gaten die hierdoor in de organisatie zijn ontstaan op te vullen. Op de vraag van het CDA waar de vacatures voor gemeente Hellevoetsluis te vinden zijn blijkt de gemeente vooral gebruik te maken van Facebook en LinkedIn. Op de gemeentelijke website zijn namelijk geen vacatures te vinden, alsook niet op landelijke websites zoals Nationale Vacaturebank.

Tijdens de zomermaanden, tot en met augustus, vindt er een organisatiescan plaats. Een kritische analyse van de gemeentelijke organisatie is dan ook noodzakelijk. Hierbij zal worden gekeken naar opgaven en doelstellingen per beleidsterrein, de stijl van leidinggeven, de werkdruk, competenties alsook het veelgenoemde werkklimaat binnen de gemeente.

Daan Dankaart (PvdA) vindt dat het stoppen van de WOV door het college als 'Excuus Truus' wordt gebruikt voor allerlei zaken die moeten worden uitgelegd. "Er wordt nu nog steeds gezegd dat de raad de WOV heeft stilgezet. Maar de raad heeft nadrukkelijk gevraagd om voortzetting en intensivering van de ambtelijke samenwerking. Waardevolle wensen van de raad werden door het college door het riool gespoeld" aldus Dankaart. Rien Kap (IBH): "Het afblazen van de WOV heeft financiële consequenties voor de gemeente." Naar verluidt heeft dit 5 miljoen gekost. "Wij hebben gevraagd dit inzichtelijk te maken voor de raad, dat is tot op heden niet gebeurd."

Verschillende gemeenten, alsook Hellevoetsluis, willen hun aandelen in Eneco verkopen, dat kan miljoenen opleveren. D'66 Mieke Bakker: "Het college wil de grote financiële overschrijdingen dekken met mogelijke toekomstige inkomsten van de verkoop van Eneco aandelen. Het uitgeven van geld met een dekking in de toekomst is geen goed voorbeeld van voorzichtig financieel beleid." Alle fracties benadrukken dat gezien de financiële situatie van de gemeente en de benodigde extra investering op personeel, het de vraag is welke andere plannen die een investering vragen, nog kunnen worden uitgevoerd. Soms is het volgens de raad ook mogelijk om de inzet van de samenleving en fondsenwerving te benutten. De mogelijke verkoop van Eneco-aandelen mag ook volgens de andere fracties niet nu al gebruikt worden voor het invullen van gemeentelijke plannen.

Het college zal een concept begroting opstellen die in november door de gemeenteraad besproken en vastgesteld wordt. De Zomernota kan dus worden gezien als voorloper en toetsingskader op hoofdlijnen met betrekking tot de gemeentelijke (meerjaren)begroting.

Kijk voor meer nieuws uit Hellevoetsluis op http://groothellevoet.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366063&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366067&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366064&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>