College reageert op artikel in AD | Voorne-Putten.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366063&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorne-putten.nl
Foto: Foto-OK.nl

College reageert op artikel in AD

  •   176 keer gelezen   Actueel

Nissewaard - Vanmorgen is er een bericht verschenen in het AD over de in de Perspectiefnota 2020 voorgestelde indexatie van de gemeentelijke belastingen voor volgend jaar.

Volgens het college staan er in dit artikel diverse onjuistheden.

Het college stelt dat het in feite gaat om de effecten op de OZB, daar de afvalstoffenheffing en de rioolheffing kostendekkende tarieven zijn. Uitgaande van een gemiddelde woningwaarde voor het belastingjaar 2019 is de OZB-aanslag voor een gemiddeld gezin € 245,20. Het hanteren van een gemengd (loon/prijzen) indexpercentage van 3,14% betekent een verhoging van € 7,70 op jaarbasis.Wanneer alleen de prijsstijging ad 1,9% zou worden gehanteerd, betekent dit een verhoging van € 4,66 op jaarbasis. Het toepassend van het gemengde indexpercentage ten opzichte van alleen de prijsindex betreft derhalve een verschil van € 7,70 - € 4,66 =  € 3,04 per jaar. Gemiddeld zal een huishouden met een koopwoning dus € 3,04 per jaar meer betalen aan OZB. In tegenstelling tot wat in het krantenartikel gesteld wordt is het aantal leden in een huishouden hierop niet van invloed.

De totale OZB-meeropbrengst van het aanpassen van de indexatie naar een gemengd percentage bedraagt ca. € 191.000. De in het krantenartikel genoemde meeropbrengst van € 2 miljoen kan het college dan ook niet plaatsen. De overige indexeringsvoorstellen in de Perspectiefnota 2020, met name het beperken van de indexatie van de uitgavenbudgetten, leidden tot een besparing van ca. € 0,6 miljoen.

Kijk voor het laatste lokale nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366063&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366067&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366064&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>