Patatweg gaat door: tracé van de omstreden weg nog geen uitgemaakte zaak | Voorne-Putten.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366063&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorne-putten.nl
Foto: Wil van Balen

Patatweg gaat door: tracé van de omstreden weg nog geen uitgemaakte zaak

  •   183 keer gelezen   Actueel

Hellevoetsluis - Donderdag 18 april zat de raadszaal weer vol om de discussie over de aanleg van de omstreden patatweg en het zonneveld in het gebied tussen Hellevoetsluis en Oudenhoorn. Vooral de aanleg van de nieuwe weg zorgt voor de nodige onrust onder de bewoners en ondernemers in dit gebied én zorgde voor de nodige discussie in de raad.

Nadat het college van B&W vorige maand instemde met de gebiedsvisie, werd de gebiedsvisie eerst besproken in de raadscommissie Wonen, Werken en Recreatie (WWR). Omdat al bekend was dat de visie tot veel reacties leidde in de omgeving, besloot de commissie uitgebreid de tijd te nemen voor het horen van insprekers. Maar liefst 32 betrokken bewoners maakten gebruik van het inspreekrecht en er zaten ruim honderd belangstellenden in de zaal om de discussie in de raadscommissie te volgen. Twee avonden heeft de commissie over het onderwerp gediscussieerd.

De gemeenteraad van Hellevoetsluis stelde op 18 april de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost vast. Een unaniem besluit was het dan ook niet om de gebiedsvisie vast te stellen. IBH, VVD, CDA en D66 stemden voor de gebiedsvisie. GroenLinks en PvdA stemden tegen. Met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen, de gebiedsvisie vastgesteld door de gemeenteraad.

De fracties van PvdA en GroenLinks vonden dat de gemeenteraad de gebiedsvisie moest intrekken en brachten daarvoor een motie in tijdens de gemeenteraad. De andere fracties steunden deze motie niet.

Alle raadsfracties onderstrepen het belang van de komst van een zogenaamde patatweg, om het vrachtverkeer van Farm Frites uit de woonwijken van Hellevoetsluis te halen. Welk tracé die nieuwe weg moet krijgen, is voor de gemeenteraad nog geen uitgemaakte zaak. Dit zal nog verder onderzocht moeten worden.

Alternatieve tracés
De fracties van IBH, VVD, CDA en D66 kwamen met een motie alle alternatieven tracés te onderzoeken. En om hier in gesprek te blijven met de gemeenteraad en omwonenden. Deze motie haalde wel een meerderheid in de gemeenteraad. PvdA en GroenLinks stemden tegen. Deze twee fracties wilden het omstreden tracé 1 volledig uit de gebiedsvisie hebben en het zonneveld naar de Noordhoek verplaatsen. De motie werd niet gesteund werd door de rest van de gemeenteraad.

Eerst moet verder onderzoek plaatsvinden om tot een goed tracé te komen en een 'maatschappelijke kosten-baten-analyse' worden gemaakt, vindt de gemeenteraad. Daarbij wegen dan niet alleen de kosten mee, maar bijvoorbeeld ook de gevolgen voor omwonenden, voor het landschap of voor grondeigenaren in de omgeving. Ook de bewoners zullen nu wel op een goede manier betrokken moeten worden.

Kritiek
De raad uitte kritiek op de haast om voor 1 oktober van dit jaar een vergunning af te kunnen geven aan Farm Frites voor het zonneveld. Dit bepaalde het tempo van de totstandkoming van de gebiedsvisie. Daarnaast zijn ook betrokkenen niet goed op de hoogte gebracht van de plannen. En dat heeft helaas tot onrust geleid, vindt de gemeenteraad. Voor de patatweg moet een rustiger tempo worden aangehouden en de raad moet in alle vervolgstappen goed op de hoogte worden gehouden.

Zonneveld
Naast de patatweg maken ook diverse andere ontwikkelingen deel uit van de gebiedsvisie, zoals de woonwijk Akkerranden, de verkeerssituatie in en om Oudenhoorn, en een zonneveld van ongeveer 19 hectare van het bedrijf Farm Frites. Over het zonneveld waarderen de raadsfracties dat er sinds de oorspronkelijke tekeningen de nodige aanpassingen zijn gedaan in overleg met de omwonenden. Wel moet goed gemonitord worden of de zonnepanelen geen negatieve gevolgen hebben voor het milieu vindt de gemeenteraad.

Kijk voor meer nieuws uit Hellevoetsluis op http://groothellevoet.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366063&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366066&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366067&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=8849057&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366062&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366064&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>