Nog geen funderingsproblemen in Brielle | Voorne-Putten.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366063&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorne-putten.nl

Nog geen funderingsproblemen in Brielle

  •   161 keer gelezen   Actueel

Brielle – Naar aanleiding van vragen van het CDA heeft het college laten onderzoeken of er in Brielle funderingsproblemen bestaan. Vooralsnog lijkt dat niet het geval te zijn. Het neemt uiteraard niet weg dat ze er in de toekomst wel degelijk kunnen komen. Landelijk is er al sprake van een aanzienlijke problematiek, vooral in de gebieden met zeeklei, zoals Brielle die ook kent.

De problemen zijn verergerd door de droge zomers van de laatste jaren en vooral die van 2018. Hierdoor is het grondwaterpeil verlaagd, wat maakt dat de palen droog zijn komen te staan en worden aangetast door schimmel. Huizen die 'op staal' zijn gebouwd, dus zonder het gebruik van funderingspalen, kennen ook vaak problemen van scheurvorming en verzakking. Op de vragen van het CDA, geeft het Brielse college aan op de hoogte te zijn van de landelijk problematiek. Gelukkig zijn er tot nog toe in Brielle geen probleemgevallen bekend.

Het college gaat contact opnemen met het Waterschap Hollandse Delta of er ook in Brielle sprake is van een lage grondwaterstand en/of bodemdaling. Wanneer dat inderdaad het geval zou zijn, dan zal het college een plan van aanpak maken. Vooral in de binnenstad van Brielle en in Zwartewaal en in het buitengebied staan er huizen die op houten palen of staal gefundeerd zijn. Als blijkt dat een significant aantal huizen in de toekomst risico loopt, dan vindt het college aansluiting bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel aan te bevelen.

Het CDA heeft inmiddels contact gehad met het Waterschap en van haar vraagpunten op de hoogte gesteld.

Lees meer lokaal nieuws op www.brielsnieuwsland.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366063&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366066&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366067&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=8849057&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366062&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366064&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>