Brielse begroting gericht op 'duurzaam' | Voorne-Putten.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366063&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorne-putten.nl
Wethouder Robert van der Kooi met de Brielse 'miljoenennota' .
Wethouder Robert van der Kooi met de Brielse 'miljoenennota' . (Foto: )

Brielse begroting gericht op 'duurzaam'

  •   43 keer gelezen   Actueel

Brielle – Niet in een vééls te groot koffertje – zoals hij zelf zei - maar in een veel bescheidener lederen portefeuille, bood wethouder Robert van der Kooi dinsdag 6 november de Brielse 'miljoenennota' aan de Brielse Raad aan namens het college.

In tegenstelling tot de echte miljoenennota bestrijkt de Brielse programmabegroting niet een periode van één, maar van vier jaar, namelijk van 2019 tot 2022. Wat wel overeenkomt, is dat het in de nota over vele miljoenen gaat. Zo zijn de uitgaven van Brielle tot 2022 jaarlijks ruim 50 miljoen euro. Naast de reguliere uitgaven en kosten, trekt het college substantiële bedragen uit voor nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de binnenstad- en havenvisie, zoals € 242.000 voor het Brielse Veer, € 800.000 voor voorzieningen in de Brielse binnenstad vanuit het leefomgevingsboek, € 400.000 voor renovatie van het 1 april monument, ruim € 700.000 voor bezoekersmanagement en ruim 1 miljoen euro voor het uitvoeren van de terrashaven aan de Turfkade. Een ander opvallend bedrag is de 5 miljoen euro die is uitgetrokken voor het uitvoeren van de leefbaarheidsvisie in Zwartewaal.

Solide financieel beleid
Met een 'duurzame' begroting wil het college niet alleen aanduiden dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het milieu, maar ook dat er gewerkt wordt aan een solide financieel beleid. De wethouder formuleerde het als volgt: "de begroting moet 'volhoudbaar' vastgehouden kunnen worden. Het beroep dat in voorgaande jaren regelmatig werd gedaan op de – overigens nog steeds zeer aanzienlijke – reserves van Brielle moet verminderen. Daarbij wordt gekeken naar vastgoed, de hoogte van de leges, naar een robuustere planning en naar inspanningen om subsidies binnen te halen. Zo is voor het onderdeel Veerhaven van de Binnenstad- en Havenvisie door de provincie inmiddels een subsidie van bijna 130.000 euro toegezegd. Daarnaast worden andere subsidiemogelijkheden onderzocht."

Niet doorgaan WOV heeft consequenties voor de begroting
Brielle zal het nog een tijdje 'in zijn eentje moeten volhouden' nu het vormen van de Werkorganisatie Voorne is stopgezet, meldde Gregor Rensen. De consequenties daarvan voor de begroting zijn nog niet te overzien en worden zo snel mogelijk op een rij gezet. Zo is er gewacht met het aannemen van nieuwe medewerkers, omdat taken bij de nieuwe werkorganisatie anders verdeeld zouden worden.

Stijging van alle belastingen en tarieven
De raad stemde in met de begroting en met de aanpassing van alle belastingen en tarieven per 1 januari 2019 met 2,5%, een voor Brielle ongewoon grote stijging. Het college zal de door de raad gemaakte opmerkingen verwerken. De volledige programmabegroting is in te zien op https://www.brielle.nl/bestuur/financieel_44453/

Lees meer lokaal nieuws op www.brielsnieuwsland.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366063&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366066&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366067&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=8849057&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366062&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366064&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>