<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Gemeenteraad wil steun voor Ramtorenschip De Buffel

  •   278 keer gelezen   Actueel

De gemeenteraad het Ramtorenschip De Buffel die in 2017 voor Hellevoetsluis behouden.In een door de volledige gemeenteraad gesteund amendement op de concernbegroting wordt gesteld dat de vrijwilligers van Stichting Ramtorenschip de Buffel geweldig goed werk verrichten in het onderhoud en exploitatie van de Buffel. Gelet op de korte tijd dat dezegemeenteraad nog zitting heeft, acht de raad het echter niet correct om nu al een subsidiebedrag van 60.000 euro structureel in de begroting voor de komende jaren op te nemen. Omdat de Stichting Ramtorenschip Buffel nog geen financieel aanvaardbaar plan voor onderhoud en exploitatie van de Buffel aan het college heeft aangeboden en het college in 2018 een onderzoek gaat starten naar de financiële onderbouwing Saluut!Marinekwartier waarvan de subsidie aan de Buffel deel uitmaakt nu niet separaat een beslissing genomen kan worden voor een structurele subsidie aan De Buffel. Omdat het bestuur van de Stichting Ramtorenschip de Buffel en haar grote aantal enthousiaste vrijwilligers niet kunnen werken zonder subsidie droeg de raad het college op d e structurele subsidie voor de Stichting Ramtorenschip de Buffel uit deze begroting te schrappen. en een incidentele subsidie van €60.000,- voor deze Stichting voor het jaar 2018 op te nemen en het college op te dragen het beleidsdocument Saluut!Marinekwartier aan deze raad nog in deze periode ter besluitvorming voor te leggen.

2 reacties

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>