Afbeelding

Ongerustheid over toekomst Careyn

Actueel 20 keer gelezen

De recente publicaties over de slechte financiële positie van zorgaanbieder Careyn, heeft bij velen tot grote ongerustheid geleid. De eerste politieke partij die daarover naar buiten treedt is IBH die bij monde van raadslid Evert Taal vragen aan het Hellevoetse College stelt. Hij schrijft : 'Naar aanleiding van verontruste artikelen in het Algemeen Dagblad rond de situatie van de zorgaanbieder Careyn, maakt IBH zich zorgen over het welzijn van een kwetsbare groep die van deze zorg sterk afhankelijk is .En dan denken we niet alleen aan de belangrijkste groep, de cliënten, maar ook aan het personeel, vrijwilligers en mantelzorgers. IBH vraagt het college in gesprek gaan met Careyn omtrent de huidige situatie in Hellevoetsluis en over de eventuele gevolgen van deze situatie in de nabije toekomst. Overleg met andere betreffende gemeentes lijkt hierbij zinvol. Enkele jaren geleden raakte Careyn al in zwaar weer en werd een bezuinigingsoperatie uitgevoerd waarbij het ontbrak aan creativiteit en slechts naar geld werd gekeken. De makkelijkste oplossing: personeel ontslaan, waarvoor gekozen werd leidde tot nog grotere problemen als onderbezetting, werkdruk en verslechtering van de zorgtaken. De slechte rapportcijfers en incidenten stapelden zich op en als het ministerie niet met extra geld voor de zorg gekomen was, had mogelijk de bank de stekker al uit het bedrijf getrokken. Die mogelijkheid is er nog steeds en 1 september is daarbij een cruciale datum. En weer moet de eindconclusie zijn dat het personeel geen blaam treft, maar hoe het management de problemen heeft aangepakt des te meer.