Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne unaniem vastgesteld | Voorne-Putten.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366063&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorne-putten.nl
Foto: MdN

Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne unaniem vastgesteld

  •   171 keer gelezen   Actueel

Westvoorne - Vanaf 2016 werkt de gemeente Westvoorne aan het herzien van verschillende bestemmingsplannen voor het landelijk gebied. Na een lang en intensief traject zijn deze bestemmingsplannen nu omgezet in het omgevingsplan Buitengebied Westvoorne. Dit omgevingsplan is gisteren unaniem vastgesteld door de gemeenteraad van Westvoorne.

Het nieuwe omgevingsplan vervangt diverse geldende bestemmingsplannen. Het bijzondere aan het nieuwe plan is dat, net als bij de omgevingsvisies die in 2016 zijn vastgesteld, vooruit wordt gelopen op de komst van de Omgevingswet in 2021.

Omgevingswet en omgevingsvisies

Het Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne is Omgevingswet 2021-proof. Dit betekent onder meer dat de systematiek van het omgevingsplan anders is dan van de huidige bestemmingsplannen. Een omgevingsplan is meer ontwikkelingsgericht dan de oude bestemmingsplannen die veel meer uitgingen van het veilig stellen van functies. De bestaande planologische rechten en mogelijkheden zijn in de nieuwe systematiek verwerkt. Ook is het beleidskader uit de omgevingsvisies gekoppeld aan het omgevingsplan. Hiermee wil de gemeente bijdragen aan een flexibeler gebruik van haar buitengebied, binnen de kaders zoals die in de omgevingsvisies zijn vastgelegd.

Digitale planvorming

De Omgevingswet gaat uit van een digitale werkwijze. De systematiek van het omgevingsplan is hier op afgestemd. Dit betekent onder andere dat er niet meer met een papieren versie van het nieuwe plan gewerkt kan worden. Wanneer u geen computer heeft, kunt u het omgevingsplan in het gemeentehuis in Rockanje digitaal komen inzien. Ook wanneer u door een ambtenaar van de gemeente begeleid wilt worden in het plan is dat uiteraard mogelijk.

Omgevingsplannen Buitengebied

Het omgevingsplan Buitengebied is gezamenlijk met gemeente Brielle opgesteld, ieder voor het eigen grondgebied. Zo is er nu een omgevingsplan Buitengebied Westvoorne en een omgevingsplan Buitengebied Brielle. Het omgevingsplan voor het buitengebied van Brielle wordt behandeld in de raadsvergadering op 28 januari.

Vragen?

Heeft u vragen over het omgevingsplan Buitengebied Westvoorne? Neemt u dan gerust contact op met de gemeente via het algemene nummer. Zij zullen u dan doorverbinden met de behandeld ambtenaar. Uw vraag per mail versturen kan ook. Mail uw vragen naar buitengebied@westvoorne.nl

Lees meer lokaal nieuws op www.weekbladwestvoorne.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366063&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366067&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366064&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>