Schoollocaties met brede voorzieningen onderdeel dorpsvisie Oostvoorne | Voorne-Putten.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366063&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorne-putten.nl
Foto: MdN

Schoollocaties met brede voorzieningen onderdeel dorpsvisie Oostvoorne

  •   68 keer gelezen   Actueel

Oostvoorne - In het coalitieprogramma 2018-2022, De toekomst in het vizier, heeft het college van Burgemeester en Wethouders de ambitie neergezet om de ontwikkeling van Integrale KindCentra (IKC's) binnen de gemeente te stimuleren. In een IKC komen o.a. kinderopvang, peuterspeelzaal, basisonderwijs en jongerenwerk bij elkaar. Naast kwalitatief goed onderwijs, staat de ontwikkeling van het kind in een IKC centraal.

Het college gaat graag verder met de ontwikkeling van het integraal kindcentrum, maar vindt participatie evenzeer belangrijk. Daarom stelt het college voor aan de gemeenteraad om de discussie over onderwijshuisvesting en voorzieningen onderdeel te laten zijn van het traject van de dorpsvisie Oostvoorne. Nog dit voorjaar wordt gestart met dit traject.

Verkenning IKC Oostvoorne

Voor realisering van het IKC zijn afgelopen periode onder meer onderzoeken (zoals leerlingenprognoses) geraadpleegd, financiële cijfers voor huisvesting in kaart gebracht en gesprekken met partners gevoerd (onderwijs, kinderopvang, CJG, jongerenwerk). Naar aanleiding van deze resultaten is het voorlopig standpunt van het college om niet in te zetten op één groot, centraal kindcentrum in Oostvoorne, maar op de (her)ontwikkeling van meerdere scholen/locaties. Een uiteindelijk standpunt wordt ingenomen na de participatie in het kader van de dorpsvisie Oostvoorne.

(Her)ontwikkeling van meerdere scholen/locaties

Voor CNS De Nieuwe Weg oriënteert het college zich op nieuwbouw, waarbij diverse locaties worden onderzocht en ook wordt bekeken of nieuwbouw wellicht gecombineerd kan worden met een andere school. Het is dus ook mogelijk dat deze school nieuwbouw krijgt op de huidige locatie. Deze oriëntatie is onderdeel van het participatieproces rondom de dorpsvisies. Voor de Gelinckschool wordt voorgesteld om nu geen nieuwbouw te realiseren, maar dit vraagstuk te bespreken op Voorne-niveau. Voor de overige scholen wordt gekeken of deze toekomstbestendig kunnen worden gemaakt. De uitkomsten van het participatietraject worden meegenomen bij de uiteindelijke afweging en besluitvorming door de gemeenteraad in het najaar.

Lees meer lokaal nieuws op www.weekbladwestvoorne.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366063&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366067&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=8849057&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366062&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366064&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>