Startbijeenkomst Buurtaanpak+ Ploegschaar | Voorne-Putten.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366063&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorne-putten.nl
Foto: Wil van Balen

Startbijeenkomst Buurtaanpak+ Ploegschaar

  •   96 keer gelezen   Actueel

Hellevoetsluis - Het voormalig schoolgebouw aan de Ploegschaar in Hellevoetsluis voldoet niet meer en zal in de komende maanden worden gesloopt.

Het gebouw aan Ploegschaar heeft, nadat het niet meer als basisschool in gebruik was, jarenlang dienst gedaan als buurthuis waar allerlei activiteiten werden georganiseerd voor en door bewoners van de Wittenshoeck.

Met het slopen van het pand komt er een perceel van circa 1645m2 beschikbaar, dat ingezet kan worden voor de verbeterlocatie. Van het perceel wordt circa 200m2 opnieuw bebouwd met een kleinschalige ontmoetingsruimte, voor bewonersinitiatieven, de bestaande buurtstichting en andere sociale initiatieven die in het teken staan van meedoen en ontmoeten. Ook is er aandacht voor de wijze van het beheer van het pand en de rol die inwoners en belanghebbenden daarin kunnen hebben. Mogelijk wordt daarvoor een beroep gedaan op het subsidieprogramma.

Nieuw gebouw, nieuwe start
De gemeente vindt het belangrijk dat buurtbewoners een plek hebben in de wijk waar zij elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten kunnen plaatsvinden 'voor en door' de buurt. Daarom gaat zij samen met buurtbewoners en de organisaties uit de wijk aan de slag voor een nieuw gebouw en een nieuwe inrichting van de buitenruimte op de plek van de huidige Ploegschaar. In september vindt de startbijeenkomst plaats waar de buurtbewoners inmiddels voor zijn uitgenodigd.

Wethouders Hans van der Velde en Peter Schop: 'We zijn ervan overtuigd dat we alleen met elkaar het beste plan voor de Ploegschaar kunnen maken. Een plek waar je graag komt en waar volop activiteiten plaatsvinden voor iedereen uit de buurt. We kijken uit naar de plannen!'' Om samen te werken aan een plan voor de nieuwe Ploegschaar worden na de startbijeenkomst verschillende ontwerpsessies georganiseerd om van een idee naar een daadwerkelijk plan te komen. De wensen en behoeften van buurtbewoners en de organisaties worden daarbij zo goed mogelijk in het plan meegenomen. Op verschillende manieren worden de buurtbewoners in het hele traject betrokken. Zo komt er een kwaliteitsteam van betrokken buurtbewoners, worden inloopmomenten georganiseerd, verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief en zijn er bijeenkomsten om bijgepraat te worden. Het uitgewerkte plan wordt uiteindelijk voor een besluit voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Van ontwerpen tot bouw en inrichting
In september 2019 begint het met de startbijeenkomst voor het ontwikkeling van de nieuwe plannen voor de buitenruimte, het gebouw, de ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten. In 2020 worden de plannen verder vormgegeven en naar verwachting wordt het project in 2021 afgerond. In die hele periode worden de buurtbewoners regelmatig betrokken bij de voortgang en worden activiteiten samen met hen vormgegeven.

Kijk voor meer nieuws uit Hellevoetsluis op http://groothellevoet.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366063&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366067&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=14366064&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorne-putten.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320,321,322,323" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>