Afbeelding
Foto: PR

Boekpresentatie: Oase van Voorne en Putten

dinsdag 6 juni 2023 7:46

Op donderdag 22 juni wordt in de kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente in Abbenbroek het boek Oase van Voorne en Putten gepresenteerd.

Aanvang:                         19.30 uur (inloop vanaf 19.15h)
Sprekers:                         ds. J. Koppelaar
                                        ds. A.A.F. van de Weg
                                        ds. M. van Kooten

Presentatie leiding:         ds. D.H.J. Folkers

In Oase van Voorne en Putten wordt de geschiedenis van de Oude kerk van Abbenbroek beschreven. Niet zozeer de bouwgeschiedenis als wel de kerkgeschiedenis.

Uitgebreid wordt ingegaan op de tijd dat Abbenbroek een bedevaartsplaats was en men van heinde en verre naar Abbenbroek kwam om van allerlei kwalen verlost te worden.

Vervolgens komt de reformatie ter sprake. Al betrekkelijk vroeg in 1574 mocht Abbenbroek een gereformeerd predikant ontvangen.

Tijdens het Twaalfjarig bestaan kwam er onrust in Abbenbroek. Een predikant met remonstrantse gevoelens diende de gemeente. Hij durfde te beweren dat Johannes Calvijn met zijn boeken veel mensen had bedrogen. Er kwam zelfs een noodkerkenraad van personen die zich met de prediking van Caspar Selcart niet konden verenigen. Deze werd ‘dolerende kerkenraad’ genoemd.

Na de synode van Dordrecht kwam in Abbenbroek de gereformeerde prediking weer terug.

In de negentiende eeuw ontwikkelde Abbenbroek zich als een kerkelijke gemeente die zich niet wilde binden aan de belijdenisgeschriften. Lange tijd stonden er predikanten die men tot ‘de modernen’ rekende. Onder hen waren veel doctores zoals W.C. van Manen, G.C. Steynis en J.M.J. Hoog.

Dit alles leidde er toe dat er tijdens de doleantie ook in Abbenbroek naast de bestaande kerk een gereformeerde kerk werd gesticht.

Een heel boeiend predikant is o.a. Nico van der Veen geweest. Aan hem wordt extra veel aandacht besteed. In de oorlogstijd zette hij zich in voor Joodse kinderen. Hij is medeoprichter geweest van de PSP. In zijn tijd was Abbenbroek een combinatiegemeente met Heenvliet.

Meerdere malen werd gevreesd voor het voortbestaan van de kerkelijke gemeente.

In de tweede helft van de vorige eeuw ontwikkelde hervormd Abbenbroek zich langzamerhand tot een gemeente met een Gereformeerde Bonds modaliteit. Bij de vorming van de Protestantse Kerk Nederland resulteerde dat in 2004 tot het overgaan tot de Hersteld Hervormde Kerk.

Na afloop is er gelegenheid om in het nabij gelegen dorpshuis de gelegenheid om uw boek aan te schaffen en te laten signeren.

Het boek kan ook worden besteld bij de kerkvoogdij HHK Abbenbroek. De kosten bedragen € 22,50.

Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op bankrekening:

NL 84 RABO 03 51 64 28 46

onder vermelding van:

  • boekje Oase van VP
  • uw adres gegevens